Vi hjälper dig med besiktningarna

En motordriven port är en port, dörr, vägg, galler eller grind som öppnas och stängs med motorkraft. Risken för klämskador i dessa portar är stor. Därför är det nödvändigt att man utför regelbundna kontroller.

Alla nya motordrivna portar ska uppfylla maskindirektivet och CE-märkas. De ska sedan besiktigas regelbundet av ett oberoende företag med bevisad kompetens och erfarenhet. Kiwa Inspecta är ackrediterat av Swedac att utföra obligatoriska kontroller enligt nationella och internationella standarder och föreskrifter. På motordrivna portar utför vi förstabesiktning, återkommande besiktning samt revisionsbesiktning efter ombyggnad eller ändring. Våra besiktningsingenjörer vet vad de ska leta efter, var de ska leta och är kvalificerade för att klara uppgiften.

Typiska objekt

  • Portar
  • Dörrar
  • Väggar
  • Galler
  • Grindar