Om certifieringen

Kiwa certifierar miljöprovtagare enligt Nordtest Envir 008. Denna tjänst sker utanför ackreditering.

Certifieringen säkerställer och bevisar provtagningens kvalitet. Certifikatet visar att du som provtagare använder lämplig metod och utrustning. Det visar också att dokumentation och kvalitetskontroll är tillfredsställande.

Som certifierad provtagare skickar du in årliga rapporter till Kiwa. En större genomgång sker vart femte år för att säkerställa att  du som miljöprovtagare ökar din praktiska erfarenhet och uppdaterar dina kunskaper.

För dig som provtagare kan certifikatet fungera som ett kompetensbevis nationellt och internationellt. 

Som certifieringsorgan utfärdar Kiwa certifikatet enligt fastställda regler i Nordtests kravspecifikation (pdf) samt allmänna krav på organ som certifierar personer (ISO/IEC 17024).

Certifieringen är individuell och det går att bli certifierad för provtagning av fast avfall, jord, grundvatten, sediment och ytvatten.

Ansökan

Skicka in din ansökan till oss: Ansök online

Utöver ansökan så ska du skicka oss en meritförteckning med tillhörande styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och kompetens, samt kunna visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Sverige AB, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

För ytterligare information kontakta Magnus Jerlmark - Ansvarig personcertifiering.