Ansök här

Ansök online

Om certifieringen

Kiwa Sverige erbjuder tjänsten Certifierad Miljöprovtagare enligt Nordtest Envir 008.

Denna tjänst sker utanför ackreditering.

Certifiering är ett sätt att säkerställa och bevisa rätt kvalitet på provtagningen. För
beställaren ska certifikatet visa att provtagaren använder lämplig metod och utrustning.

Det ska också visa att dokumentation och kvalitetskontroll är tillfredsställande.

Årliga rapporter sänds till certifieringsorganet och en större genomgång var femte år ska
säkerställa att miljöprovtagaren ökar sin praktiska erfarenhet och uppdaterar sina kunskaper.

För provtagaren kan certifikatet fungera som ett kompetensbevis nationellt och internationellt. Kiwa Sverige utfärdar certifikatet enligt fastställda regler i Nordtests kravspecifikation samt allmänna krav på organ som certifierar personer (ISO/IEC 17024).

Certifieringen är individuell och det går att bli certifierad för provtagning av fast avfall, jord, grundvatten, sediment och ytvatten.

Ansökan

Skicka in din ansökan till oss: Ansök online

Utöver ansökan så ska du skicka oss en meritförteckning med tillhörande styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och kompetens, samt kunna visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Sverige, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

För ytterligare information kontakta Magnus Jerlmark - Ansvarig personcertifiering.