Utvärderingar enligt EEMUA 159

Stationära, stående cylindriska tankar med plan botten, kan ha en lång livslängd om de kontrolleras regelbundet och underhålls korrekt. Det är inte ovanligt att finna lagringstankar som är mer än 50 år gamla.

Kiwa Inspecta erbjuder utvärderingar enligt EEMUA 159 för lagringstankar ovan jord. Bland våra kunder hittas företag inom processindustrin, raffinaderier, depåer och andra områden. Vi hjälper dig som ägare, tillverkare eller användare att vara säker på att tankarna har en hög kvalitetsnivå.

Underhållscykeln

Underhållscykeln påbörjas så snart en ny lagringstank har tillverkats. I underhållet ingår regelbundna kontroller som en viktig del. En annan del kan vara underhåll fokuserat på driftsäkerhet eller riskbaserade kontroller, som lägger grunden för ett förebyggande underhållsarbete.

Med hjälp av resultaten från kontroller och oförstörande provning kan den återstående livstiden för tanken beräknas. Genom att tillämpa korrekta underhålls- och kontrollcykler kan livslängden förlängas. Kiwa har över 15 certifierade EEMUA-utvärderare med placering i nio olika länder, vi hjälper dig gärna med detta.

Utvärderingarna stöds av olika tekniker för oförstörande provning, till exempel bottenscanning och ultraljudsprovning.