Ansök här

Ansökningsblankett och avtal IP certifiering (pdf)

Fyll i ansökningsblanketten och skicka till Kiwa Sverige, Box 1940, 751 49 Uppsala. Eller skicka ifylld blankett via epost till se.info@kiwa.com

Om IP-certifiering

IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. En certifiering enligt grundnivån innebär att verksamheten följer gällande lagstiftning och branschriktlinjer inom den aktuella inriktningen. Certifikatet ger företaget ett trovärdigt kvitto på goda förhållanden i verksamheten och kunden tryghet. Standarden ägs och utvecklas av Sigill Kvlitetssystem AB, ett dotterbolag till LRF:

Aktuella utgåvor

IP Frukt och Grönt grundcertifiering 2018:1 
IP Mjölk grundcertifiering 2017:1 
IP Nöt grundcertifiering 2017:1 
IP Gris grundcertifiering 2018:1 
IP Arbetsvillkor 2017:2
IP Allmänna Villkor 2018:1