Ansök här

Ansökningsblankett - Certifiering IP Lantbruk-Trädgård (pdf)

Fyll i ansökningsblanketten och skicka till Kiwa Certifiering, Box 7178, 170 07 Solna. Eller skicka ifylld blankett via e-post till se.info@kiwa.com

Om IP-certifiering

IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. En certifiering enligt grundnivån innebär att verksamheten följer gällande lagstiftning och branschriktlinjer inom den aktuella inriktningen. Certifikatet ger företaget ett trovärdigt kvitto på goda förhållanden i verksamheten och kunden trygghet. Standarden ägs och utvecklas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till LRF.

Aktuella utgåvor

  • IP Frukt och Grönt grundcertifiering 2021:1 
  • IP Spannmål & Oljeväxter grundcertifiering 2019:1
  • IP Nöt & Mjölk grundcertifiering 2020:1 
  • IP Gris grundcertifiering 2021:1 
  • IP Arbetsvillkor 2019:1
  • IP Allmänna Villkor 2021:1