Verktyg och funktioner i ISAAC

ISAAC riktar sig främst till beräkningsingenjörer som arbetar med skadetålighetsanalyser och brottmekanik inom olika industrier. Exempelvis kärnkraft, olja och gas, process, tillverkning och transport.

ISAAC består av flera verktyg för användning vid analyser av defekter.

Procedurer:

Spricktillväxt

 • Utmattning
 • Spänningskorrosion

Acceptansbedömning av defekter

 • R6 baserad acceptansbedömning
 • ASME XI Appendix A: Ferritiska komponenter
 • ASME XI Appendix C: Rörkomponenter

Värmeledning

 • OneTherm – Procedur för beräkning av endimensionell värmeledning

Funktioner:

 • Många visuella hjälpmedel för att underlätta analyser och resultatutvärdering
 • 17 geometrier inkluderade med både lösningar för spänningsintensitetsfaktorer och gränslaster
 • Inbyggda spricktillväxtlagar för både utmattning och spänningskorrosion samt möjlighet för egendefinierade tillväxtlagar genom både koefficienter och tabeller
 • Lättanvända hjälpmedel för kurvanpassning av spänningar
 • Fördefinierade säkerhetsfaktorer för kärnkraftsapplikationer samt möjlighet att ange säkerhetsfaktorer för andra industrier
 • Master Curve för beräkning av brottseghet
 • Möjlighet att analysera flera lastfall samtidigt
 • Möjlighet att kombinera olika lastfall både sekventiellt eller blandat vid spricktillväxtanalyser
 • Acceptansbedömning längs spricktillväxtväg

Historia och framtida utveckling

ISAAC är efterträdaren till ProSACC och är resultatet av en totalkonvertering och modernisering av den tidigare programvaran. ISAAC utvecklas aktivt för att ligga i framkanten inom säkerhetsvärdering av komponenter med defekter.