Vad är ISO 50001?

ISO 50001 är en internationell standard för energianvändning. Standarden hjälper ditt företag att standardisera system och processer för att förenkla arbetet med energihantering. Genom att implementera ISO 50001 kan ditt företag minska miljöpåverkan samtidigt som du sparar pengar genom mer effektiv energianvändning och minskad energiförbrukning.

Kombinera ISO 50001 med befintliga ledningssystem

ISO 50001 är utformad för att användas oberoende, men kan anpassas eller integreras i andra ledningssystem. Kontakta oss för mer information om detta.

Fördelar med att implementera ISO 50001

 • Identifiera och hantera risker i din framtida energiförsörjning
 • Mät och övervaka energianvändningen för att hitta förbättringsmöjligheter
 • Minska energiförbrukningen och kostnader för energiförbrukning
 • Minska utsläppen av växthusgaser
 • Få en mer miljövänlig profil gentemot kunder

Vägen till ISO 50001-certifiering

 1. Första kontakten Efter den första kontakten får du ett ansökningsformulär för certifiering. Denna blankett utgör grunden för ytterligare kartläggning av dina behov och erbjudanden.
 2. Kontrakt och tilldelning av revisor När du väl har accepterat erbjudandet får du en revisor med fördjupad kunskap om din bransch och ditt affärsområde. 
 3. Tänk på behovet av utbildning i organisationen Att gå en kurs i ISO 50001 kan vara en bra idé, oavsett om du implementerar ett nytt ledningssystem, vill öka din allmänna kunskap om standarden eller vill lära dig mer om hur du vidareutvecklar ett befintligt system.
 4. Certifiering När vi certifierar ditt företag gör vi det i två steg. Först gör vi en inledande granskning av ledningssystemet mot standarden för att upptäcka eventuella svagheter och brister. I steg 2 gör vi en fullständig bedömning av ledningssystemet och implementeringsgraden av det. När alla eventuella avvikelser är åtgärdade får du certifikatet.
 5. Kontinuerlig förbättring Certifikatet är giltigt i 3 år. Din revisor följer upp ditt företag regelbundet och utför minst en uppföljningsrevision om året. Efter 3 år måste ett nytt certifikat utfärdas.

Fördelarna med att välja Kiwa för ISO 50001-certifiering

 • Våra revisorer har gedigen erfarenhet av ledningssystem
 • Vi pratar "ditt språk". Vi reviderar med utgångspunkt i ditt ledningssystem, så att du ska känna igen dig i frågorna
 • Vi strävar efter att du ska få största möjliga värde av certifieringen
 • Vårt arbetssätt är enkelt, flexibelt och lösningsorienterat

Vanliga frågor om ISO 50001-certifiering

 1. Vad behövs för certifieringen? För att bli certifierat måste organisationen ha implementerat ett ledningssystem i enlighet med ISO 50001. Många företag erbjuder kurser och litteratur som kan vara till hjälp i arbetet att tillämpa standarden. Det kan också vara bra att anlita en konsult för att implementera ledningssystemet och förbereda sig inför certifieringen.
 2. Hur lång tid tar det att bli certifierad? Om företaget redan har implementerat ett ledningssystem enligt ISO 50001 tar det normalt mellan 4 och 6 månader från kontraktsdatumet till att intyget utfärdas (ungefär tre månader från kontraktets datum till certifieringsrevisionen, sedan tre månaders tidsfrist för att åtgärda eventuella avvikelser innan certifikatet kan utfärdas).
 3. Hur länge är ett ISO 50001-certifikat giltigt? Certifikatet är giltigt i 3 år, förutsatt att ditt företag fortsätter att visa att ledningssystemet är i bruk och uppfyller kraven i ISO 50001. Efter certifieringen utförs uppföljningsrevisioner varje år tills omcertifieringen.
 4. Vad händer när intyget upphör? Innan certifikatet löper ut kommer du att kontaktas av din revisor. En omcertifiering utförs sedan 3 månader före utgångsdatum. Om alla eventuella avvikelser är åtgärdade före intygets utgångsdatum skickas ett nytt certifikat som är giltigt i 3 år.
 5. Vad kostar certifieringen? Kostnaden för certifiering beror helt och hållet på företagets storlek och komplexitet, liksom antalet standarder som företaget ska certifieras inom. Kiwa Inspecta följer gällande internationella riktlinjer för tidsanvändning i relation till certifiering.