Våra erfarna konsulter hjälper er med allt från kvalitetskontroll av dokumentation till fullständig drift och underhåll av ert kemikalieregister. 

Ett kemikalieregister är en samling av säkerhetsdatablad och informationsblad om farliga kemikalier som används eller tillverkas inom företaget. 

Ett kemikalieregister ska alltid innehålla uppdaterad information och överensstämma med vilka kemikalier företaget faktiskt har. Företag som tillverkar, packar, använder eller lagrar farliga kemikalier är skyldigt att ha ett kemikalieregister.

Vad är viktigt att tänka på?

Kemikalierna i kemikalieregistret ska riskbedömas och det finns krav på att utvärdera substitutionsprodukter. Företag har också egen skyldighet att kontrollera om dokumentation och säkerhetsdatablad uppfyller gällande regelverk. Ett uppdaterat kemikalieregister som följer regelverket förutsätter därför goda rutiner och kontinuerligt arbete.

Fördelen med att ha ett kemikalieregister

  • All information om företagets kemikalier finns samlad på ett ställe
  • Bättre kontroll ger färre olyckor och mindre utsläpp 
  • Verktyg för ersättningsprodukter, riskbedömning, rapporter och borttagning av riskmärkning 
  • Möjlighet att kartlägga farliga kemikalier med särskilda krav

Vad kan Kiwa hjälpa ditt företag med?

  • Inventering av företagets kemikalier 
  • Uppbyggnad och kontinuerligt underhåll av kemikalieregister
  • Kvalitetskontroll av säkerhetsdatablad och leverantörskontakt vid frågor eller brister
  • Utbildning av företagets medarbetare i att använda kemikalieregister