Vi hjälper dig med kontrollerna

Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) ställer i föreskriften SÄIFS 2000:4 krav på hur hantering av gas ska ske.

Kiwa Inspecta är ett ackrediterat tredjepartsorgan och hjälper dig med de föreskrivna kontrollerna. Du kan anlita oss för installationskontroller och återkommande kontroller av distributionsnät, reglerstationer, gasapparater och ledningar. Vi är behöriga för systemgranskning och kan även hjälpa dig att uppfylla EGN.

Med vår hjälp är du säker på att du följer MSBs och Arbetsmiljöverkets krav, samtidigt som du skapar en säker arbetsmiljö för dina anställda.

Fördelar med kontroll av gasanläggningar

 • Du är säker på att din gasanläggning är rätt installerad
 • Du får en kontroll på anläggningens status
 • Du ökar säkerheten för medarbetarna
 • Du minimerar riskerna med gas
 • Du vet att du uppfyller myndigheternas krav

Fler tjänster för gasanläggningar

Med vår breda kunskap om regelverk, trycksatta anordningar och anläggningar kan vi också hjälpa dig i andra frågor. Du kan bland annat anlita oss för att:

 • Granska kunskap och kvalitet hos tänkbara leverantörer
 • Göra statusbedömningar på anläggning, som underlag för kommande underhålls- och investeringsbudget
 • Ge råd om lämplig kvalitetsnivå i upphandlingsdokument
 • Analysera om livslängdsjournal är nödvändig
 • Hjälpa till att hålla livslängdsjournalen uppdaterad
 • Utföra riskbedömning med avseende på risker vid användning
 • Ta fram rutiner kring fyllning och tömning
 • Upprätta program för fortlöpande tillsyn
 • Utföra riskbedömning kring övervakning av behållare, om de skall övervakas på annat sätt än ständigt