Laboratorietester kompletteras med fältförsök

För att ha kontroll över hur korrosion attackerar används ofta laboratorietester. Där är resultaten lättare att tolka än i anläggningar, där tolkningen är mer komplicerad. Undersökningar av korrosionsprocesser försvåras dock av flera faktorer, såsom panndesign, förbränningsegenskaper, rökgassammansättning och beläggningskemi. Därför bör laboratorietesterna kompletteras med fältförsök.

Vår metod för korrosionsstudier:

 • Kemianalys
  Vi genomför mycket effektiva analyser med fullvärdiga resultat. Vi kan analysera beläggningar och korrosionsfronter med olika avancerade tekniker såsom svepelektronmikroskopi, energidispersiv spektroskopi, våglängd dispersiv spektroskopi, fokuserad jonstråle, ljusoptisk mikroskopi, röntgendiffraktion och glimurladdning med optisk emissionsspektroskopi.
 • Korrosionshastighet
  Vi kan exponera olika prover i pannor med hjälp av sonder, utföra kemiska analyser och från resultaten identifiera korrosionsmekanismer, korrosionshastighet samt optimera materialval.
 • Bränsleanalys
  I vårt laboratorium karakteriseras bränslet med avseende på många kemiska parametrar och fysikaliska egenskaper. Som komplement till bränsleanalysen kan vi rekommendera specifika samtidig förbränning.
 • Modellering
  Miljön och korrosionsprocesserna modelleras termodynamiskt och kinetiskt.


Med hjälp av dessa verktyg får vi en helhetsbild och kan föreslå kvalificerade lösningar för era korrosionsproblem.