För vem?

Genom att certifiera dig som radonkonsult får du ett certifikat som intygar att du uppfyller gällande krav för denna uppgift. Certifikatet visar att du har rätt utbildning, lämplighet och erfarenhet samt att du har klarat av kunskapsprovet för certifieringen. 

När behövs denna certifiering?

Radon är hälsofarligt och en orsak till ohälsa i inomhusmiljön. Att åtgärda radonproblem kräver specifik teknisk kunskap och förmåga. Utan korrekt insikt om olika lösningar och fungerande service och underhåll kan en åtgärd resultera i ökad radonhalt och till och med ge upphov till ett nytt problem med fukt, buller och ökad energikostnad. Avsikten med certifieringen är att främja att författningskrav på en radonsäker inomhusmiljö särskilt beaktas av nyckelpersoner i bygg- och förvaltningsprocessen med projektledande eller projektsamordnande roller.

Så här blir du certifierad som Radonkonsult

För att bli certifierad Radonkonsult ska du kunna styrka din kompetens och visa att du uppfyller de uppsatta kraven.
Utöver ansökan så ska du skicka oss en meritförteckning med tillhörande styrkta kopior av godkänd utbildning, dokumenterad erfarenhet samt intyg lämplighet.

Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Certifiering, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

I kravspecifikationen ställs även krav på att den sökande skall styrka sina kunskaper genom ett skriftligt prov. Provet genomförs i samband med utbildning hos utbildare som vi samarbetar med. Har du funderingar om just den utbildare du valt är godkänd av oss, så är det bara att höra av sig till oss.

Har du medfödda läs- och skrivsvårigheter (Dyslexi) eller koncentrationssvårigheter så finns det möjlighet till en enskild lösning för det skriftliga provet. Beroende på vilkets sätt som föreslås kan detta medföra ökade kostnader för den sökande. Observera att den sökande måste meddela Kiwa Certifiering i god tid innan det planerade provtillfället. 

När vi fått din ansökan så handläggs den och dina dokument granskas utifrån gällande kravspecifikation. När vi fastställt att du har den efterfrågade kompetensen så blir du godkänd och får ett certifikat från oss. Ditt Kiwa-certifikat gäller sedan i 5 år och därefter ska du ansöka hos oss om förlängning genom omcertifiering med ytterligare 5 år. 

Upprätthållande av certifikat 

För att upprätthålla ditt certifikat gäller också att du ska skicka oss en årlig rapport med dokumentation om genomförda fortbildningar och uppdrag.
Vi skickar dig en påminnelse inför den årliga rapporten samt en påminnelse om att förlänga giltighetstiden för din certifiering (förnyelse av certifiering).

Om den certifierade Radonkonsulten har visat sig uppenbart olämplig för uppgiften, eller har lämnat oriktiga uppgifter i samband med certifieringen, så kan Kiwa återkalla certifieringen. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.

Förnyelse av certifikat 

Kiwa Certifiering skickar ut en påminnelse innan certifikatet gått ut och efter att ansökan inkommit kan ett nytt certifikat förnyas med fem år i taget. 

För att få ett nytt beslut om certifiering, i samband med att det tidigare beslutet går ut, skall en förnyad grundlig kunskapsprövning av sökandes färdighet och kunskap utföras. Förnyelse av certifikat ska genomföras som en ny bedömning.
Årlig rapportering skall vara styrkt av arbetsgivare.

Återkallande av certifikat

Om du som certifierad av radon visat dig uppenbart olämplig för uppgiften så kan Kiwa Certifiering återkalla din certifiering. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid åter ansöka om nytt certifikat enligt processbeskrivningen ovan.

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Kiwa Certifiering erbjuder en enklare kostnadsfri förhandsgranskning. Skicka ett mail till se.bygg@kiwa.com där du anger vilken grundutbildning du genomfört samt redovisar din praktiska erfarenhet. Det finns även möjlighet att kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har några frågor.

Varför välja Kiwa?

Kiwa har god erfarenhet och stort kunnande inom personcertifiering. Vi ingår i en internationell certifieringskoncern och hjälper kunder över hela världen med att skaffa sig internationellt erkända certifikat för sina system, produkter och anställda. Vi arbetar nära våra kunder och eftersträvar alltid snabb och korrekt service.

Vill du veta mer om vår certifiering Certifierad Radonkonsult så är du välkommen att kontakta oss! 

Ansökan

Detta gör du genom att skicka oss din ansökan - Ansök online här