Snabb och säker åtkomst med Rope Access

Problem med vingarna på vindkraftverket? Får skyliften inte plats på innergården? Akut behov att kontrollera trycktankens insidor?

Rope Access är en populär metod för att få snabb åtkomst på svåra objekt. Det går fort att både rigga och riva åtkomstsystemen, som dessutom ofta kan sättas upp med minimal inverkan på strukturen.

Kiwa Inspectas certifierade industriella klättrare är erfarna besiktningsingenjörer och kan göra många jobb på egen hand, men kan också ta in hjälp från kollegor inom kompletterande fält om det behövs.

För att klättringen ska vara lika trygg som effektiv finns ett stort säkerhetsfokus innan och under arbetet. Man använder till exempel alltid dubbla rep: ett arbetsrep och ett säkerhetsrep som back-up. Jobben utförs också alltid med två personer, av säkerhetsskäl.

Fördelar med Rope Access

 • Flexibelt arbetssätt som fungerar i varierande miljöer
 • Snabb riggning och rivning av åtkomstsystem
 • Minimal inverkan på strukturer
 • Väl utarbetat arbetssätt enligt internationell standard
 • Internationellt certifierad personal
 • Korta löptider
 • Låg material- och personalåtgång

Objekt och områden som lämpar sig för Rope Access

 • Tankar och andra slutna utrymmen
 • Konstruktioner med stor byggnadshöjd och välvda ytor
 • Stålbyggnadskontroller 
 • Pappersbruk och raffinaderier
 • Gruvindustri