Få en opartisk leverantörsuppföljning 

De flesta företag och organisationer har idag en uppförandekod, andra riktlinjer eller krav som deras leverantörer förväntas följa i sin verksamhet. Dessa finns ofta med i leverantörsavtalet, men det kan finnas osäkerheter kring om de sedan följs – speciellt om riktlinjerna ska följas ned i producent- och råvaruledet. För att minimera osäkerheten krävs regelbunden uppföljning.

Uppföljningen kan skötas internt med egen personal, men allt fler organisationer ser en fördel med att uppföljningen görs av en oberoende tredje part då det bidrar till effektivitet och ökad trovärdighet.

Verifiering av egna varumärken - EMV

Inom dagligvaruhandeln är Egna varumärken - EMV ett ständigt växande varusegment. Eftersom produkterna är en del av företagets varumärke är det viktigt att de och leverantörerna uppfyller överenskomna kvalitets- och produktsäkerhetskrav. 

Med Kiwa Certifiering får du koll på att produkterna håller uppgjorda krav.

Anpassade lösningar för verifiering

Vi vill ge våra kunder möjligheter till benchmarking mot andra företag. Därför arbetar vi med välkända globala program som till exempel SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) och SA8000. Vi löser och utvecklar också helt specifika program anpassade efter våra kunders behov och kravbild.