Service

Filter
Service
Markt
Services (296 resultaten)
MRI Safety – Elektromagnetische velden - Statisch magnetisch veld - 0,5 mT

Onze experts voeren een oplevering en een periodieke controle van de veiligheid van MRI-installaties uit wat de risico’s betreft die verbonden zijn aan de blootstelling aan elektromagnetische velden, met inbegrip van het statisch magnetisch veld, inclusief de controle van de veiligheidscontouren rond de magneet, zoals de 0,5 mT-lijn.

Lees meer
Scooter
Typegoedkeuring voor fabrikanten van motorvoertuigen

De Europese en regionale regelgevingen leggen fabrikanten in de automobielindustrie strenge criteria op. Als fabrikant moet u niet alleen voldoen aan die vereisten, maar ook verzekeren dat uw productie in overeenstemming is met de goedgekeurde types. Eens een voertuig aan die vereisten voldoet, kan het geregistreerd en gebruikt worden in elke EU-lidstaat.

Lees meer
Bescherming tegen het risico op ontploffing en een explosieve atmosfeer

Brand en ontploffingen kunnen desastreuze gevolgen hebben. Vaak eisen ze een zware economische tol of kosten ze zelfs mensenlevens. Ontploffingsgevaar komt niet alleen voor in sectoren waar met gevaarlijke chemische stoffen wordt gewerkt.

Lees meer
Visuele inspectie

Een visuele inspectie vormt een goede basis om de uitwendige staat van laswerken te controleren. Ze laat toe om op een snelle en goedkope manier een eerste idee te vormen van de degelijkheid van een las, om mogelijke fouten te detecteren en om eventueel bijkomende niet-destructieve onderzoeken te oriënteren.

Lees meer
Veiligheid van machines in gebruik

Machines en installaties zijn de grootste groep van arbeidsmiddelen die worden gebruikt op de werkvloer. Een goed ontwerp, de juiste veiligheidsvoorzieningen en een correct gebruik zijn essentieel om de veiligheid en efficiëntie van uw machines te garanderen en de levensduur ervan te verlengen.

Lees meer
Inspection industry
Keuring van persluchthouders

'Ondernemingen of instellingen die persluchthouders gebruiken, zijn er wettelijk toe verplicht om deze installaties regelmatig te laten keuren om aan de geldende veiligheidseisen te voldoen. Vinçotte (lid van Kiwa group) is als EDTC erkend om deze keuring voor u uit te voeren.

Lees meer
GRMS Certificate

Ontdek de verhoogde normen van de Global Red Meat Standard (GRMS), gespecialiseerd in het waarborgen van ongeëvenaarde transparantie, hygiëne en kwaliteit in vleesproductie.

Lees meer
Quali-SIL: een stap richting naar veiligheid en efficiëntie

Ontdek Quali-SIL: Uw weg naar veiligheid en efficiëntie. Leer waarom functionele veiligheid cruciaal is en hoe SIL verder gaat dan de (petro)chemische industrie. Bereid u voor op een hoog niveau van expertise en behaal het 'Quali-SIL' certificaat voor effectieve risicobeheersing.

Lees meer
Evaluatie van de restlevensduur (RLA)

Beoordeel de restlevensduur van cruciale componenten blootgesteld aan corrosie, erosie en kruip. Onze gekwalificeerde inspecteurs bieden uitgebreide verslagen en betrouwbaarheidsaanbevelingen voor uw infrastructuur.

Lees meer
Screenshot video: Affakkelen waterstof
Keuring van masten, fakkels en schouwen

Grondige Keuring van Masten, Fakkels en Schouwen - Ontdek Onze Gepersonaliseerde Oplossingen en Resultaten. Belangrijk voor Langdurige Betrouwbaarheid.

Lees meer
Risk-based inspection

Vinçotte (lid van Kiwa group) optimaliseert veiligheid met risk-based inspection en ViA-tool voor efficiënte gegevensbeheer. Kies voor een risico-gebaseerde inspectiestrategie.

Lees meer
Stabiliteitscontroles en technische expertises

Vinçotte (lid van Kiwa group) levert onmisbare stabiliteitscontroles en technische expertises voor uw bouwproject. Wij waarborgen conformiteit met geldende normen en bieden onafhankelijke expertise van ontwerp tot renovatie en na schadegevallen.

Lees meer
Materialen - drukapparatuur

Vinçotte (lid van Kiwa group): Experts in materiaaltests, analyses en controles. Verkrijg conformiteitscertificaten met onze ervaren ingenieurs en waarborg de integriteit van uw drukapparatuur.

Lees meer
Brandveiligheid - preventie en risicoanalyse

Vinçotte (lid van Kiwa group) helpt u met het op punt stellen van uw evacuatieoefeningen, voert een risicoanalyse uit en geeft vorm aan uw brandveiligheidsprocedures. Dankzij onze analyse beschikt u over een globale oplossing voor brandveiligheid en voldoet zo aan alle wettelijke voorschriften.

Lees meer
lighthouse
Rationeel energiegebruik in gebouwen

De overheid stelt steeds meer eisen om uw woning of gebouw zo energiezuinig mogelijk te maken. Vinçotte (lid van Kiwa group) staat u bij in uw zoektocht naar een economisch én ecologisch verantwoord energiebeheer, keurt uw installaties keuren en levert certificaten af bij verkoop of verhuur van een pand.

Lees meer
Patiënt krijgt advies
Technische bijstand gerechtsexpertises

Wanneer er tijdens een gerechtelijke procedure rond bouwgeschillen of bouwschade een gerechtsexpert wordt aangesteld om uitsluitsel te geven, kan deze een beroep doen op Vinçotte (lid van Kiwa group) om als onafhankelijke partner technische bijstand te leveren.

Lees meer
99/92/EG (ATEX-137) - Richtlijn betreffende het explosieveiligheidsdocument en het zoneringsdossier

Wilt u het explosiegevaar in uw onderneming laten onderzoeken en maatregelen nemen om dit tot een minimum te beperken? Of heeft u een explosieveiligheidsdocument nodig voor uw zoneringsdossier? Vinçotte (lid van Kiwa group) experten doen onderzoek ter plaatse om uw personeel en uw onderneming te beschermen tegen explosies. Wij onderzoeken, keuren, certificeren en staan u bij met oplossingsgericht advies.

Lees meer
Controle op schimmels of houtworm

De kwaliteit van hout, maar ook van andere materialen, kan aangetast worden door schimmels of houtworm. Deze problemen treden meestal op als gevolg van waterinfiltratie of langdurige blootstelling aan condensatie.

Lees meer
Liften en roltrappeninspecties door Kiwa
Keuring van hefwerktuigen

Wanneer u in uw onderneming hefwerktuigen zoals materiaalliften of hoogtewerkers gebruikt bent u er wettelijk toe verplicht om deze zowel bij de indienststelling, na herstellingen als periodiek te laten keuren om de veiligheid en de conformiteit ervan te kunnen garanderen. Vinçotte (lid van Kiwa group) is daarvoor uw aangewezen partner.

Lees meer
Auto met de hand openen
SERMI-certificering extra Independent Operator medewerkers (IOe)

Vraag hier eenvoudig en snel certificering aan voor extra medewerkers wanneer uw monteurs werken aan beveiliging gerelateerde onderdelen van voertuigen, ook wel Independent Operator Employee (IOe) genoemd. U dient hiervoor eerst een SERMI-certificaat aan te vragen voor uw bedrijf en één monteur.

Lees meer
Veilig werken met de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

Met de Veiligheidsladder, ook bekend als Safety culture ladder (SCL), kunt u het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie meten en zo de veiligheidscultuur verbeteren. Het creëren van een intrinsieke verandering van houding en gedrag staat hierbij centraal.

Lees meer
Europese Kaderrichtlijn 2007/46 constructie carrosserie

De Europese kaderrichtlijn 2007/46 zorgt voor de spelregels waarbinnen gemotoriseerde voertuigen, hun aanhangwagens en bijhorende onderdelen vrij kunnen bewegen binnen de Europese markt.

Lees meer
Feed Chain Alliance certificering

Met een FCA-certificaat kan u aantonen dat uw processen voldoen aan de richtlijnen van de standaard, en dat u garant staat voor kwaliteit en veiligheid doorheen de hele keten van de diervoedersector.

Lees meer
KMO Portefeuille

De KMO-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve web toepassing waarlangs ondernemers subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

Lees meer