Kiwa Consultancy: uitstekend advies op basis van expertise

Kiwa zorgt voor vertrouwen, kwaliteit en vooruitgang. Dat doen we dankzij onze expertise en kennis over een groot aantal onderwerpen, industrieën en markten. Als het gaat om kwaliteit, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, optimale bedrijfsprocessen en winstgevendheid is het een voordeel om een partner te hebben met wie u kennis kunt uitwisselen om samen te groeien. Een partner die u kunt raadplegen voor uw dagelijkse werkzaamheden en om de uitdagingen in uw organisatie aan te pakken. Wij zijn graag die partner.

Onze adviesdiensten staan volledig los van onze activiteiten op het gebied van testen, inspectie en certificering. We zorgen ervoor dat onze TIC-diensten altijd volledig onafhankelijk zijn.

Filter
Service
Markt
Services (59 resultaten)
Evaluatie van de restlevensduur (RLA)

Beoordeel de restlevensduur van cruciale componenten blootgesteld aan corrosie, erosie en kruip. Onze gekwalificeerde inspecteurs bieden uitgebreide verslagen en betrouwbaarheidsaanbevelingen voor uw infrastructuur.

Lees meer
Brandveiligheid - preventie en risicoanalyse

Vinçotte (lid van Kiwa group) helpt u met het op punt stellen van uw evacuatieoefeningen, voert een risicoanalyse uit en geeft vorm aan uw brandveiligheidsprocedures. Dankzij onze analyse beschikt u over een globale oplossing voor brandveiligheid en voldoet zo aan alle wettelijke voorschriften.

Lees meer
lighthouse
Rationeel energiegebruik in gebouwen

De overheid stelt steeds meer eisen om uw woning of gebouw zo energiezuinig mogelijk te maken. Vinçotte (lid van Kiwa group) staat u bij in uw zoektocht naar een economisch én ecologisch verantwoord energiebeheer, keurt uw installaties keuren en levert certificaten af bij verkoop of verhuur van een pand.

Lees meer
Patiënt krijgt advies
Technische bijstand gerechtsexpertises

Wanneer er tijdens een gerechtelijke procedure rond bouwgeschillen of bouwschade een gerechtsexpert wordt aangesteld om uitsluitsel te geven, kan deze een beroep doen op Vinçotte (lid van Kiwa group) om als onafhankelijke partner technische bijstand te leveren.

Lees meer
Advies bij het repareren van drukapparatuur

U wilt herstellingswerken of een conversie uitvoeren aan uw drukapparatuur? Dan is een goede voorbereiding essentieel om de periode van 'downtime' tot een minimum te beperken. Vinçotte (lid van Kiwa group) helpt u het scenario uitwerken dat de grootste tijdswinst oplevert.

Lees meer
Risicoanalyse brand CNG-, LNG- of LPG-installatie

Werkt u met voertuigen die aangedreven worden door een gas, dan is brandveiligheid een extra aandachtspunt. Vinçotte voert een risicoanalyse uit en adviseert u over maatregelen die u kunt nemen om de risico's op brand te minimaliseren en de brandveiligheid te optimaliseren.

Lees meer
Waterstof
Risicoanalyse explosie waterstofinstallatie

'Een lek aan een waterstofinstallatie of -opslagtank creëert potentieel een explosieve atmosfeer. Bij ontsteking hiervan kan een ontploffing plaatsvinden die gevolgd wordt door een fakkelbrand.

Lees meer
Een wereld bol met een natuurlijke achtergrond
Review van levenscyclusanalyse (LCA)

Ontdek onze deskundige LCA-review bij Vinçotte (lid van Kiwa group). Wij helpen bedrijven hun milieu-impact te verminderen en positieve resultaten te benutten in marketingcampagnes. Persoonlijke aanpak, heldere feedback.

Lees meer
Advies rationeel energiegebruik in gebouwen

Rationeel energiegebruik (REG) in gebouwen bestaat uit het opstellen van een verbruiksplan dat het energieverbruik in een gebouw reduceert en tegelijkertijd het wooncomfort verbetert. Dit resulteert in een beter beheer van de energiekosten, maar ook in een ethisch engagement. Vinçotte (lid van Kiwa group) helpt u in alle stadia van uw vastgoedproject om uw energieprestaties te optimaliseren.

Lees meer
Technical, Environmental, Health & Safety due diligence

Bent u met uw bedrijf bezig met een fusie of overname? Dan moet niet alleen het financiële plaatje kloppen, ook op het vlak van techniek, milieu, gezondheid en veiligheid wilt u de nodige garanties. Vinçotte (lid van Kiwa group) analyseert en rapporteert alle factoren die voor u van belang zijn. Zo detecteren we alle onzekerheden en kunt u met een gerust hart uw plannen uitrollen.

Lees meer
Vleesverwerker
Autocontrolesysteem in de slagerij

Verhoog Voedselveiligheid in Slagerijen met Vinçotte's (lid van Kiwa group) Gecertificeerde Autocontrolesystemen.

Lees meer
lighthouse
COVID-19 Scan van HVAC-systemen

Vinçotte (lid van Kiwa group) ontwikkelde een nieuwe methodiek die we gebruiken om risicoanalyses uit te voeren in gebouwen. Uit de resultaten distilleren wij maatregelen die specifiek voor uw infrastructuur nodig zijn om de verspreiding van het SARS-CoV-2 coronavirus via HVAC-systemen en een uitbraak van COVID-19 tegen te gaan.

Lees meer
Risicoanalyse niet-ioniserende elektromagnetische straling

Elk elektrisch apparaat, thuis of in een industriële omgeving, is een bron van niet-ioniserende elektromagnetische straling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen die elektromagnetische velden een gezondheidsrisico inhouden. De codex over welzijn op het werk bepaalt dat de werkgever die specifieke risico’s moet laten analyseren.

Lees meer
Technisch advies voor een gefaseerde uitvoering van werken

Indien u werken uitvoert die een ingrijpende invloed hebben op de stabiliteit van uw dragende structuren dan doet u er goed aan om u te laten bijstaan door experten van Vinçotte (lid van Kiwa group).

Lees meer
Technisch advies bij het opstellen van rekennota’s en lastenboeken

Correct opgestelde lastenboeken en rekennota's verhogen de continuïteit van de werken die u uitvoert. Vinçotte staat u bij met technisch advies om uw plannen te vertalen naar documenten waar uw aannemer mee aan de slag kan.

Lees meer
Evacuatieoefeningen

Als werkgever of gebouwbeheerder bent u niet alleen verantwoordelijk voor uw gebouw, exploitatie en personeel. Het opleiden en oefenen van uw personeel en gebruikers kan een wereld van verschil maken in het beperken van menselijke, materiële en imagoschade.

Lees meer
lighthouse
Brandlastberekening van industriële gebouwen

Vinçotte-brandexperts (lid van Kiwa group) helpen u om de warmtebelasting van uw gebouw te berekenen. Dat doen ze aan de hand van de informatie die voorhanden is of op basis van een inventarisering die ze zelf maken. Hiervoor bekijken ze onder meer het gebouw zelf, de materialen en de producten in stock.

Lees meer
lighthouse
Risicoanalyse branddetectie volgens NBN S21-100-1 & -2

Vinçotte (lid van Kiwa group) stelt voor u een risicoanalyse branddetectie op, controleert uw bouwplannen en assisteert u bij de implementatie van branddetectoren.

Lees meer
Veiligheidscoördinatie en technisch advies voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Bij een bouwproject moet er verplicht een veiligheidscoördinator worden ingeschakeld. U kunt een beroep doen op Vinçotte om de preventie en de veiligheid op uw werven te verzorgen. Wij staan u hiervoor bij van ontwerp tot en met oplevering.

Lees meer
Due diligence - technische audits

Wilt u een raming maken van de kosten aan uw gebouw of constructie? Onze experten schrijven een gedetailleerd rapport en helpen u bij het opmaken van een budget.

Lees meer
Scan vermogensbeheer

'Asset management' is een pakket van diensten waarop u beroep kunt doen om uw assets door Vinçotte-experten (lid van Kiwa group) periodiek te laten controleren op veiligheid, slijtage en conformiteit.

Lees meer
Risicoanalyse explosie CNG-installaties

'Brand en ontploffingen kunnen desastreuze gevolgen hebben. Vaak eisen ze een zware economische tol of kosten mensenlevens. Zeker wanneer u met CNG-installaties werkt, behoeft ontploffingsgevaar extra aandacht.

Lees meer
Leveranciersbeoordeling

Vind de juiste leveranciers voor uw uitrusting met Vinçotte's (lid van Kiwa group) leveranciersbeoordelingsservice. Onze technische audits zorgen ervoor dat uw eisen worden nageleefd.

Lees meer
Evaluatie draagvermogen van een structuur bij brand

Al vanaf de ontwerpfase van een nieuwe constructie, maar ook bij renovatiewerken, is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan brandveiligheid. Een evaluatie van het draagvermogen van de structuur bij een brand is daarom essentieel om de veiligheid van uw constructie te kunnen waarborgen.

Lees meer