Testen door Kiwa: garantie voor kwaliteit en betrouwbaarheid

Wij bieden u een wereldwijd netwerk van laboratoria en diensten voor het testen van uw product of (grond)stof.

Filter
Service
Markt
Services (46 resultaten)
Materialen - drukapparatuur

Vinçotte (lid van Kiwa group): Experts in materiaaltests, analyses en controles. Verkrijg conformiteitscertificaten met onze ervaren ingenieurs en waarborg de integriteit van uw drukapparatuur.

Lees meer
Veiligheid van machines in gebruik

Machines en installaties zijn de grootste groep van arbeidsmiddelen die worden gebruikt op de werkvloer. Een goed ontwerp, de juiste veiligheidsvoorzieningen en een correct gebruik zijn essentieel om de veiligheid en efficiëntie van uw machines te garanderen en de levensduur ervan te verlengen.

Lees meer
Snijden door middel van lasers
Corrosie- en erosiemapping met 3D-lasertechniek

Vinçotte (lid van Kiwa group) biedt geavanceerde corrosie- en erosiemapping met 3D-lasertechniek voor nauwkeurige metingen van wanddiktes en materiaaldegradatie. Efficiënte, snelle scans met constante precisie.

Lees meer
Manueel ultrasoon onderzoek op lassen in roestvrij staal

Ontdek onze aangepaste oplossingen voor nauwkeurige resultaten in lastechnologie. Lees meer over de uitdagingen en beperkingen van deze geavanceerde techniek voor kwaliteitsborging.

Lees meer
Akoestische modellering en controle in de ontwerpfase

Aan de akoestiek van een gebouw moet al in de ontwerpfase voldoende aandacht besteed worden. Zo worden toekomstige problemen en bijbehorende kosten vermeden. Vinçotte (lid van Kiwa group) voert tijdens de ontwerpfase een vooronderzoek uit waarbij we de voorziene technieken en materialen controleren in het kader van isolatie en akoestisch comfort.

Lees meer
Bouwakoestiek

Bouwakoestiek heeft als doel om het akoestisch comfort in gebouwen te verhogen. Door onder andere contactgeluiden en luchtgeluiden te isoleren, worden ongewenste geluiden verminderd of weggefilterd. Vinçotte (lid van Kiwa group) screent uw gebouw, detecteert eventuele problemen en adviseert u over de meest efficiënte weg naar een oplossing.

Lees meer
Gammaspectrometrie

Het vervoeren en lozen van radioactieve stoffen is nooit zonder risico. Het is belangrijk dat de activiteitsconcentratie van deze stoffen goed gemonitord wordt om de veiligheid te kunnen garanderen. Wanneer u de wettelijke vastgelegde grenzen overschrijdt, bent u verplicht om hiervan aangifte te doen of een vergunning aan te vragen. Voor al deze controles en diensten is Vinçotte (lid van Kiwa group) uw ideale partner.

Lees meer
Water
Wateranalyse

Als uitbater van een waterbehandelingsinstallatie bent u verplicht om uw materieel regelmatig te laten keuren en de kwaliteit van uw water en uw technieken te laten onderzoeken. U kunt hiervoor een beroep doen op Vinçotte (lid van Kiwa group) die als EDTC over de nodige erkenningen beschikt. Daarnaast hebben wij de expertise in huis om ook buiten het wettelijke kader controles en ontledingen uit te voeren, bijvoorbeeld bij de uitbating van stroomgeneratoren. Als onafhankelijk bedrijf dat niet gebonden is aan leveranciers van producten of toestellen geven wij een objectief advies om het veilig en efficiënt gebruik van uw installatie te optimaliseren.

Lees meer
Akoestische monitoring en trillingsmonitoring

Aan de hand van doorgedreven akoestische metingen en trillingsmetingen monitort Vinçotte (lid van Kiwa group) de geluidsprestaties van gebouwen op lange termijn. Zowel voor als tijdens werken volgen we de situatie ter plaatse op. Zo kunnen we problemen zeer snel detecteren en u adviseren over mogelijke oplossingen.

Lees meer
Veiligheid van elektrische onderdelen

Een elektrisch aangedreven machine moet zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle risico’s tot een absoluut minimum worden beperkt. De specifieke risico’s bij het gebruik van elektrische sturing zijn elektrocutie en brandgevaar.

Lees meer
Akoestische controle in de uitvoeringsfase

De akoestische maatregelen die werden voorzien in de ontwerpfase van uw project moeten uiteraard ook correct worden toegepast tijdens de uitvoeringsfase. Ook hiervoor kunt u een beroep doen op Vinçotte (lid van Kiwa group). Aan de hand van metingen en regelmatige controles op de werf zien wij erop toe dat akoestische problemen worden vermeden of verholpen.

Lees meer
Geometrische keuring

Vinçotte (lid van Kiwa group) voert geometrische keuringen uit op uw loopkraan of uw hijswerktuigen bij de indienststelling of wanneer er zich slijtage voordoet tijdens het gebruik.

Lees meer
Elektriciteitskabels
Kabelmetingen - Detectie en testen van kabelstoringen

Vinçotte (lid van Kiwa group) biedt geavanceerde kabelmeting en -detectiediensten aan met behulp van de innovatieve ARM Plus technologie. Onze aanpak garandeert optimale veiligheid, volledige autonomie en ongeëvenaarde precisie, geschikt voor alle kabelsituaties..

Lees meer
ToFD onderzoek

De TOFD-techniek (Time-of-Flight Diffraction) is een efficiënte, volledig gecomputeriseerde inspectiemethode voor de opsporing en meting van onvolmaaktheden met een zelden eerder gerealiseerde precisie.

Lees meer
Ultrasoon onderzoek

Ontdek hoe Vinçotte (lid van Kiwa group) nauwkeurig scheuren en interne defecten in materialen detecteert, zelfs voor complexe vormen. Onze ultrasone inspectiemethode maakt gebruik van geluidsgolven voor non-destructief onderzoek.

Lees meer
Machinegeluid

Overmatig geluid van machines kan het welbevinden van uw werknemers doen afnemen. Het kan zelfs hun productiviteit belemmeren. Om dit te voorkomen kunt u zich baseren op de algemene wetgeving rond machinegeluid en kunt u nog een aantal bijkomende maatregelen nemen om geluidsoverlast te beperken. Vinçotte (lid van Kiwa group) detecteert de problemen, geeft advies om het geluidsniveau te reduceren en assisteert u bij de implementatie van de Europese regelgeving rond machinegeluid.

Lees meer
Penetrant onderzoek

Zorg voor de kwaliteit van uw producten met onze penetrante onderzoeksdiensten. Detecteer effectief oppervlakkige defecten en waarborg betrouwbaarheid. Ontdek onze methode en toepassingen.

Lees meer
Elektrische laagspanningsinstallaties

Een elektrische laagspanningsinstallatie moet iedere vijf jaar gekeurd worden. In sommige gemeenten vraagt het politiereglement zelfs een jaarlijkse keuring. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen dit verzoeken. De keuring van een elektrische laagspanningsinstallatie gebeurt volgens het AREI, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie. Het was onder andere Vinçotte (lid van Kiwa group) die op vraag van de Belgische overheid meeschreef aan het vernieuwde AREI. Dat maakt van ons de ideale partner om ervoor te zorgen dat uw elektrische laagspanningsinstallatie volledig conform de wettelijke vereisten functioneert.

Lees meer
Materiaalanalyse PMI

On-site analyse van metalen en lassen met geavanceerde Niet-Destructieve Technieken. Behoud de Integriteit van uw Installaties zonder ze buiten werking te stellen. PMI via X-stralenfluorescentie voor nauwkeurige analyse.

Lees meer
Trillingsanalyse

Onze trillingsexperts bieden een volledig scala aan diensten, van trillingsanalyse van machines tot trillingsbewaking in gebouwen, van trillingsmetingen op de werkplek tot het aanpakken van hinderlijke trillingen.

Lees meer
Bepaling resterende levensduur van drukapparatuur

U wenst een inschatting van de resterende levensduur van een drukvat om dit veilig verder te kunnen gebruiken, wilt de levensduur ervan verlengen, of uw drukapparatuur vervangen of herstellen? Laat Vinçotte (lid van Kiwa group) een grondig assessment voor u uitvoeren, dan weet u precies waar u aan toe bent.

Lees meer
Akoestische controlemetingen

Vinçotte (lid van Kiwa group) helpt u om een zicht te krijgen op de akoestische prestaties van een gebouw. We voeren on-sitemetingen uit om de verschillende constructie-elementen te controleren en sporen zo meteen zwakke punten of geluidslekken op.

Lees meer
Gas- en luchtdichtheidstests

Wanneer brand uitbreekt, kunnen toxische dampen vrijkomen. Daarom moeten de ruimtes waarin u gasblusinstallaties gebruikt volledig luchtdicht zijn. Vinçotte experts (lid van Kiwa group) testen de ruimtes waarin u inerte of gehalogeneerde gasblussystemen wilt installeren. Zij adviseren u ook over maatregelen die u kunt nemen om voor volledige afdichting of brandwerende druk te zorgen.

Lees meer
Wervelstroomonderzoek (EC)

Vinçotte (lid van Kiwa group), expert in het controleren van geleidende materialen, biedt u op maat gemaakte oplossingen om defecten te detecteren en te evalueren, door het gebruik van niet-destructieve, milieuvriendelijke methoden om de veiligheid van uw installaties te waarborgen.

Lees meer