Kursuste kataloog

Allpool saate tutvuda Inspecta Estonia OÜ pakutavate täienduskoolitustega. Vali välja endale sobiv koolitusteema, tutvu kursuse sisu ja ajakavaga ning registeeri end koolitusele - meie ootame Sind!

Filtrid
Õppevorm
Tase
Keel
Asukoht
Kuu
Koolitused

september 2023

Специальные электроустановки (8h)

Получение необходимых знаний по обеспечению безопасной работы специальных электроустановок.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
165 €
Loe lisaks
neljapäev
21
september
Правила проведения сертификации и пересертификации электротехнического персонала (4h)

Ознакомление участников с процедурами проведения экзаменов как на сертификат компетености так и на его продления.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
reede
22
september
Высоковольтные электроустановки их рабочие режимы и заземление (4h)

Получение необходимых знаний как по конструкции высоковольтных установок так и по требованиям к их проектированию и строительству, а также по организации их безопасного обслуживания.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
reede
22
september
Erielektripaigaldised (8h)

Koolituspäev on osa elektrialase pädevuseksami ettevalmistuskursusest (loengusarja IV päev). Koolituspäeva lõpus tunneb osaleja erielektripaigaldiste liike ning nendega seonduvaid madalpinge standardi 7. osa nõudeid.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
165 €
Loe lisaks
esmaspäev
25
september
Elektriala personali sertifitseerimine ja resertifitseerimine (4h)

Koolituspäev on osa elektrialase pädevuseksami ettevalmistuskursusest (loengusarja V päev). Koolituspäeva lõpus tunneb osaleja elektriala personali sertifitseerimisele esitatavaid tingimusi ja tunneb personali sertifitseerimise ja resertifitseerimise protseduure.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
teisipäev
26
september
Kõrgepingepaigaldiste töörežiimid ja maandamine (4h)

Koolituspäev on osa elektrialase pädevuseksami ettevalmistuskursusest (loengusarja V päev). Koolituspäeva lõpus tunneb osaleja kesk- ja kõrgepinge seadmeid ja nõudeid vastavate elektripaigaldiste projekteerimisel ja väljaehitamisel ning ohutustehnilisi nõudeid nende ehitamisele ja hooldustöödele.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
teisipäev
26
september
Piksekaitsesüsteemid (8h)

Koolitusel osaleja saab üldteadmised piksekaitsesüsteemide väljaehitamisest, lähtudes kehtivatest valdkonna standaritest.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
165 €
Loe lisaks
neljapäev
28
september

oktoober 2023

VT 2 pädevuskursus (40h)

Eestikeelne visuaalse kontrolli (VT) teise taseme pädevuskoolitus koostöös Inspecta Latvia AS, mille eesmärgiks on ette valmistada mittepurustava kontrolli valdkonnas töötavaid spetsialiste visuaalse kontrolli (VT) tase 2 pädevuseksamiks, mis põhineb standardil EN ISO 9712 ja PED 2014/68EL.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 5 päeva
 • Klass
 • Kesktase
1 575 €
Loe lisaks
esmaspäev
02
oktoober
Elektriohutus elektrialaisikutele, ohuteadlikele isikutele ja tavaisikutele (4h)

Koolitusel osaleja saab baasteadmised elektripaigaldistes kasutatavatest kaitseviisidest ja elektritööde läbiviimisel tööde teostamise ajal nõutavatest ohutustehnilistest nõuetest tulenevalt elektriohust. Teadmisi kontrollitakse elektriohuteadlikkuse ehk EOT eksami käigus.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Algaja
 • Järgmised kuupäevad
118 €
Loe lisaks
neljapäev
05
oktoober
Elektrialase A-pädevuseksami ettevalmistuskursus (40h)

Ettevalmistuskursus aitab Teil end paremini ette valmistada A-klassi pädevuseksami edukaks sooritamiseks. NB! Pädevuseksamile saamise eelduseks on, et taotleja vastab majandus- ja taristuministri määrus nr 88 "Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele nind sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded" toodud tingimustele.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 5 päeva
 • Klass
 • Kesktase
 • Järgmised kuupäevad
455 €
Loe lisaks
kolmapäev
11
oktoober
Elektrialase B-pädevuseksami ettevalmistuskursus (36h)

Ettevalmistuskursus aitab Teil end paremini ette valmistada B-klassi pädevuseksami edukaks sooritamiseks. NB! Pädevuseksamile saamise eelduseks on, et taotleja vastab majandus- ja taristuministri määrus nr 88 "Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele nind sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded" toodud tingimustele.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 5 päeva
 • Klass
 • Kesktase
 • Järgmised kuupäevad
420 €
Loe lisaks
kolmapäev
11
oktoober
Seadme ohutuse seadus ja elektripaigaldiste käidutoimingud (8h)

Koolituspäev on osa elektrialase pädevuseksami ettevalmistuskursusest (loengusarja I päev). Koolituspäeva lõpus tunneb osaleja Eestis kehtivaid elektriala õigusakte ja käidutööde ohutust.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
165 €
Loe lisaks
kolmapäev
11
oktoober
Praktilised kontrollmõõtmised elektripaigaldistes (8h)

Koolitusel osaleja tunneb koolituspäeva lõppedes kontrolli– ja mõõtetoimingutega seotud õigusakte ja standardeid. Tutvub mõõtetäpsuse mõistega ja oskab seda hinnata. Koolitusel osaleja saab praktilise mõõtmise kogemuse.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Kesktase
165 €
Loe lisaks
neljapäev
12
oktoober
Требования безопасности в области оборудования работающего под давлением (6h)

Участник обучения знает требования действующего законодательства в сфере оборудования работающего под давлением. Ориентируется в терминологии и различает типы оборудования. Знает требования техники безопасности при работе с оборудованием под давлением. Имеет представление о требованиях, предъявляемых оборудованию и его строению. Знаком с принципами и процедурами проведения аудита. Имеет достаточные знания в области сварки, сварочных процедур и координирования процессов.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
165 €
Loe lisaks
reede
13
oktoober
Elektripaigaldiste kaitseviisid (8h)

Koolituspäev on osa elektrialase pädevuseksami ettevalmistuskursusest (loengusarja II päev). Koolituspäeva lõpus tunneb osaleja elektripaigaldistes kasutatavaid voolu kui ka pingega seotud kaitseviise.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
165 €
Loe lisaks
esmaspäev
16
oktoober
Elektripaigaldiste käit (8h)

Koolitusel osaleja saab ülevaate käidukorralduse seadusandlikest nõuetest, ülevaate standardi EVS-EN 50110-1 nõuetest ja praktilisi näiteid käidu korralduseks.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
170 €
Loe lisaks
kolmapäev
18
oktoober
Серия лекций I-V день для A-компетентность (40h)

Получение сертификата компетентции A класса. NB! Претендент должен соответствовать условиям изложенным в постановлении №88 министра экономики и инфраструктуры.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 5 päeva
 • Klass
 • Kesktase
 • Järgmised kuupäevad
455 €
Loe lisaks
neljapäev
19
oktoober
Серия лекций I-V день для B-компетентность (36h)

Получение сертификата компетентции B класса. NB! Претендент должен соответствовать условиям изложенным в постановлении №88 министра экономики и инфраструктуры.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 5 päeva
 • Klass
 • Kesktase
 • Järgmised kuupäevad
420 €
Loe lisaks
neljapäev
19
oktoober
Закон о безопасности оборудования и эксплуатация электроустановок (8h)

Получение необходимых знаний в области действующего законодательство Эстонии и опасностей возникающую при эксплуатации электроустановок.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
165 €
Loe lisaks
neljapäev
19
oktoober
Masina kasutamise ohutusnõuded (6h)

Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid masina valdkonna õigusakte. Orienteerub seadmete terminoloogias ja oskab nimetada masina liike. Tunneb masina auditi protseduure ja põhimõtted. Tunneb elektrist tulenevaid ohte ja oskab neid vältida.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
165 €
Loe lisaks
reede
20
oktoober
Madalpingeliste elektriseadmete valik ning nendega seonduvad kontrollitoimingud (8h)

Koolituspäev on osa elektrialase pädevuseksami ettevalmistuskursusest (loengusarja III päev). Koolituspäeva lõpus tunneb osaleja nõudeid seadmetele ja kaablitele, mida paigaldatakse elektripaigaldistesse. Saab teoreetilised teadmised elektripaigaldistes teostatavatest tavakontrollmõõtmistest ja tunneb madalpinge aparaatide (kilpide) valmistamisele esitatavaid miinimumnõudeid.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
165 €
Loe lisaks
teisipäev
24
oktoober
Standardisarja EVS-HD 60364 muudatused (8h)

Koolitusel osaleja saab ülevaate standardisarja EVS-HD 60364 viimase viie aasta muudatustest.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
170 €
Loe lisaks
kolmapäev
25
oktoober
Способы защиты электроустановок (8h)

Получение необходимых знаний по обеспечению безопасной работе электроустановок и электрооборудования.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
165 €
Loe lisaks
neljapäev
26
oktoober
Erielektripaigaldised (8h)

Koolituspäev on osa elektrialase pädevuseksami ettevalmistuskursusest (loengusarja IV päev). Koolituspäeva lõpus tunneb osaleja erielektripaigaldiste liike ning nendega seonduvaid madalpinge standardi 7. osa nõudeid.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
165 €
Loe lisaks
teisipäev
31
oktoober

november 2023

Низковольтные электроустановки-выбор и монтаж компонентов и устройств, связанные с ними контрольные операции (8h)

Получение необходимых знаний по правилам проектирования, выбора, монтажа и проверки электрооборудования.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
165 €
Loe lisaks
kolmapäev
01
november
Специальные электроустановки (8h)

Получение необходимых знаний по обеспечению безопасной работы специальных электроустановок.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
165 €
Loe lisaks
neljapäev
02
november
Правила проведения сертификации и пересертификации электротехнического персонала (4h)

Ознакомление участников с процедурами проведения экзаменов как на сертификат компетености так и на его продления.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
reede
03
november
Высоковольтные электроустановки их рабочие режимы и заземление (4h)

Получение необходимых знаний как по конструкции высоковольтных установок так и по требованиям к их проектированию и строительству, а также по организации их безопасного обслуживания.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
reede
03
november
Elektriala personali sertifitseerimine ja resertifitseerimine (4h)

Koolituspäev on osa elektrialase pädevuseksami ettevalmistuskursusest (loengusarja V päev). Koolituspäeva lõpus tunneb osaleja elektriala personali sertifitseerimisele esitatavaid tingimusi ja tunneb personali sertifitseerimise ja resertifitseerimise protseduure.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
teisipäev
07
november
Kõrgepingepaigaldiste töörežiimid ja maandamine (4h)

Koolituspäev on osa elektrialase pädevuseksami ettevalmistuskursusest (loengusarja V päev). Koolituspäeva lõpus tunneb osaleja kesk- ja kõrgepinge seadmeid ja nõudeid vastavate elektripaigaldiste projekteerimisel ja väljaehitamisel ning ohutustehnilisi nõudeid nende ehitamisele ja hooldustöödele.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
teisipäev
07
november
Elektromagnetiline ühilduvus – teooria ja praktika (8h)

Koolitusel osaleja saab ettekujutuse EMÜ-st, toodete häirekindlusest ning toodete poolt häirete emiteerimisest. Osaleja saab ülevaate toodetele esitatavatest nõuetest, lähtuvalt harmoneeritud EMÜ standarditest. Samuti saab osaleja teada, kuidas praktiliselt hinnatakse toodete häirekindlust ja emissiooni. Koolituspäeva lõpuks saab osaleja teada, et tootjal on kohustus deklareerida toote vastavust olulistele nõuetele elektromagnetilise ühilduvuse osas.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
165 €
Loe lisaks
neljapäev
09
november
VT2 - неразрушающий контроль, метод визуального контроля (40h)

Подготовка специалистов неразрушающего контроля по визуальному методу (VT) уровень 2 на основе EN ISO 9712 и PED 2014/68 EU. Курс по визуальному контролю (VT) на русском языке. Совместный проект Inspecta Estonia OÜ и Inspecta Latvia AS.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 5 päeva
 • Klass
 • Kesktase
1 575 €
Loe lisaks
esmaspäev
13
november
Elektrialase A-pädevuseksami ettevalmistuskursus (40h)

Ettevalmistuskursus aitab Teil end paremini ette valmistada A-klassi pädevuseksami edukaks sooritamiseks. NB! Pädevuseksamile saamise eelduseks on, et taotleja vastab majandus- ja taristuministri määrus nr 88 "Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele nind sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded" toodud tingimustele.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 5 päeva
 • Klass
 • Kesktase
 • Järgmised kuupäevad
455 €
Loe lisaks
kolmapäev
22
november
Elektrialase B-pädevuseksami ettevalmistuskursus (36h)

Ettevalmistuskursus aitab Teil end paremini ette valmistada B-klassi pädevuseksami edukaks sooritamiseks. NB! Pädevuseksamile saamise eelduseks on, et taotleja vastab majandus- ja taristuministri määrus nr 88 "Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele nind sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded" toodud tingimustele.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 5 päeva
 • Klass
 • Kesktase
 • Järgmised kuupäevad
420 €
Loe lisaks
kolmapäev
22
november
Seadme ohutuse seadus ja elektripaigaldiste käidutoimingud (8h)

Koolituspäev on osa elektrialase pädevuseksami ettevalmistuskursusest (loengusarja I päev). Koolituspäeva lõpus tunneb osaleja Eestis kehtivaid elektriala õigusakte ja käidutööde ohutust.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
165 €
Loe lisaks
kolmapäev
22
november
Серия лекций I-V день для A-компетентность (40h)

Получение сертификата компетентции A класса. NB! Претендент должен соответствовать условиям изложенным в постановлении №88 министра экономики и инфраструктуры.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 5 päeva
 • Klass
 • Kesktase
 • Järgmised kuupäevad
455 €
Loe lisaks
neljapäev
23
november
Серия лекций I-V день для B-компетентность (36h)

Получение сертификата компетентции B класса. NB! Претендент должен соответствовать условиям изложенным в постановлении №88 министра экономики и инфраструктуры.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 5 päeva
 • Klass
 • Kesktase
 • Järgmised kuupäevad
420 €
Loe lisaks
neljapäev
23
november
Закон о безопасности оборудования и эксплуатация электроустановок (8h)

Получение необходимых знаний в области действующего законодательство Эстонии и опасностей возникающую при эксплуатации электроустановок.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
165 €
Loe lisaks
neljapäev
23
november
Elektripaigaldiste kaitseviisid (8h)

Koolituspäev on osa elektrialase pädevuseksami ettevalmistuskursusest (loengusarja II päev). Koolituspäeva lõpus tunneb osaleja elektripaigaldistes kasutatavaid voolu kui ka pingega seotud kaitseviise.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
165 €
Loe lisaks
teisipäev
28
november
Способы защиты электроустановок (8h)

Получение необходимых знаний по обеспечению безопасной работе электроустановок и электрооборудования.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
165 €
Loe lisaks
kolmapäev
29
november
Низковольтные электроустановки-выбор и монтаж компонентов и устройств, связанные с ними контрольные операции (8h)

Получение необходимых знаний по правилам проектирования, выбора, монтажа и проверки электрооборудования.

 • Tallinn, Telliskivi 59
 • 1 päeva koolitus
 • Klass
 • Ekspert
 • Järgmised kuupäevad
165 €
Loe lisaks
neljapäev
30
november