Loomasööt

Loomasöötadel ja nende koostisosadel on võtmeroll toiduohutuses, mis on toodetud toiduahelasse sisenevatele kariloomadele. Seega on oluline tagada, et loomasööt oleks algusest peale ohutu ja vastaks nõuetele ning oleks loomale toitev.

Loomasööt

Kuna tarbijad saavad söödaohutuse olulisusest teadlikumaks, avaldavad tarnijad oma klientidele üha suuremat survet saada sööta jälgitavatest ja kindlatest allikatest.

Kiwa sertifitseerib mitmeid sööda-kindlusskeeme rahvusvaheliselt, näiteks FEMAS ja FAMI-QS, järgides söödaahelat toorainest valmisloomasöödani.

Kiwa Inspecta Eesti ei paku teenuseid loomasööda valdkonnas. Vaadake meie ülemaailmset kodulehte, kus leiate teisi Kiwa kontoreid, kes saavad teid aidata.