Toiduohutus

Toiduohutuse ja -ohutuse tagamine hõlmab toidu valmistamist, käitlemist, levitamist ja ladustamist vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja tavadele. Tõhusad toidukontrollisüsteemid kaitsevad tarbijaid ja tagavad, et toiduahelas osalevad tootjad ja tarnijad täidavad oma kohustusi.

Globaalsed suundumused, nagu kliimamuutused, linnastumine ja muutuv demograafiline olukord, seavad toiduahela kõigil etappidel uusi nõudmisi. Nende väljakutsete haldamine on oluline tagamaks, et tarnijad ja tootjad tagavad toiduohutuse ja -ohutuse kindluse.

Toiduohutuse ja -ohutuse tagamine

Kiwa on üks juhtivaid akrediteeritud toidutoodete sertifitseerijaid maailmas. Pakume teenuseid protokollide kavandamisel, rakendamisel, auditeerimisel ja jälgimisel, mis tagavad ohutuse ja kindluse kogu rahvusvahelises toiduainete tarneahelas.

Kiwa pakub sertifitseerimist paljudele skeemidele kogu maailmas, sealhulgas BRCGS - juhtiv globaalne standard, mida tunnustavad.