• Stand van zaken verplichte CO-certificering

  15 november 2023

  Inmiddels hebben meer dan 1150 bedrijven hun CO-certificering behaald. 750 deden dit bij Kiwa. In een nieuwe video geeft Kiwa’s Bart van der Kruk (Teamleider bij Kiwa) begin november 2023 een update over de laatste ontwikkelingen rondom de verplichte CO-certificering.

  Bekijk de video
 • Herziene ISO 27001 nu ook Europees aanvaard

  8 november 2023

  Er is nu ook een Europese versie van de vorig jaar herziene norm voor managementsystemen voor informatiebeveiliging (ISO/IEC 27001). Deze Europese versie is identiek aan de wereldwijde versie, met toevoeging van een Europees voorwoord.

  Lees meer
 • Kiwa en TDI werken samen aan keurmerk voor (hybride) warmtepompen

  2 november 2023

  Een keurmerk voor (hybride) warmtepompen. Het kan volgens Richard Verbree, voorzitter van Team Duurzaam Installeren (TDI500) de eindgebruiker veel zekerheid bieden over de kwaliteit van de warmtepomp en de installatie. “Daarom onderzoeken we samen met keuringsinstituut Kiwa en TNO hoe we dit vorm kunnen geven”, stelt hij.

  Lees meer
 • Kiwa Training draagt haar Medische opleidingen over aan het Medischinstituut

  1 november 2023

  Kiwa Training draagt de uitvoering van de opleidingen en examens rondom haar medische opleidingen over aan het Medischinstituut. Reden hiervoor is dat Kiwa Training zich meer wil richten op het (door)ontwikkelen van zijn opleidingsaanbod rondom Kiwa’s kernthema’s als energietransitie, duurzaamheid en cyber- en (brand)veiligheid.

  Lees meer
 • Kiwa en Vegetariërsbond slaan handen ineen voor certificering V-Label

  1 november 2023

  De Vegetariërsbond en Kiwa hebben een overeenkomst ondertekend die Kiwa het recht geeft om leveranciers van vegan en vegetarische producten en diensten te certificeren conform het V-Label-keurmerk. Met de toevoeging van V-Label aan zijn dienstenportfolio geeft Kiwa invulling aan de wereldwijd groeiende vraag naar vegetarische en veganistische producten.

  Lees meer
 • Kiwa belicht IEC 62443 en NIS 2 tijdens FHI-event industriële cybersecurity

  18 oktober 2023

  Op dinsdag 10 oktober was in Den Bosch het jaarlijkse event rondom industriële cybersecurity van de federatie van technologiebranches FHI. Kiwa en Kiwa-onderdeel Hudson Cybertec ontbraken hier natuurlijk niet en namen in het seminarprogramma twee lezingen voor hun rekening.

  Lees meer
 • Kiwa toetst EHBO-cursussen van het Nederlandse Rode Kruis

  3 oktober 2023

  Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) en Kiwa zijn onlangs een samenwerking overeengekomen rondom de toetsing van EHBO-opleidingen. In het kader hiervan voert Kiwa audits uit tijdens EHBO-cursussen op diverse locaties.

  Lees meer
 • Vijf vragen over de herziening van de norm ISO 27001:2022

  11 september 2023

  De recente herziening van de ISO 27001:2022 heeft geleid tot veranderingen en nieuwe kansen voor organisaties die zich bezighouden met informatiebeveiliging. We vroegen Marjolein Veenstra, Kiwa’s schemamanager voor onder andere de ISO 27001, om wat dieper in te gaan op de implicaties en voordelen van deze herziening.

  Lees meer
 • Infographic: Waterstof, drijvende kracht achter de energietransitie

  6 september 2023

  Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Momenteel wordt waterstof vooral toegepast in industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. In deze infographic zoomen Kiwa's waterstofexperts in op deze drie toepassingen. Ontdek de rol van waterstof als energiebron, als energiedrager, voor voertuigen en voor het CO2-vrij maken van het aardgasnet.

  Lees meer
 • Bescherming van persoonsgegevens, wat zijn de toetsingsmogelijkheden?

  4 september 2023

  Niet alleen grote multinationals en ‘big tech’-bedrijven laten steken vallen als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Onlangs kreeg een orthodontiepraktijk met elf medewerkers een boete van maar liefst twaalfduizend euro omdat niet werd voldaan aan de AVG. Veel organisaties worstelen nog altijd met het op een juiste manier invulling geven aan data- en privacybescherming. In dit artikel kijken we naar de ISO 27701 en het keurmerk Privacy Audit Proof.

  Lees meer