• Du lærer å jobbe med systematisk forbedringsarbeid og får kunnskap om hvordan du skal øke miljøprestasjonen i tråd med kvalitetstankegangen.
    Les mer
  • På kurset lærer du å bruke verktøy til systematisk kartlegging av virksomhetens miljøprestasjon, og får kunnskap om hvilke tiltak som gir økt verdi.
    Les mer
  • Hvordan lededarbeidet med å implementere ledelsessystemer for ytre miljø og eller arbeidsmiljø iht. de anerkjente internasjonale standardene ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018
    Les mer