Miljølederskolen

Med en god og kompetent miljøleder kan miljøledelsessystemet bidra til økt verdiskapning og forbedret omdømme. Dette er fokus i miljølederutdanningen til Kiwa.

Miljøledelse blir et stadig større fokus i både offentlig og privat sektor. Kunder, leverandører og andre stiller krav til sertifiserte systemer. Med riktig kompetanse kan du bidra til å få maksimalt ut av miljøledelsessystemet.

Utdanningen er utviklet spesielt for deg som jobber med miljørelatert arbeid uansett om det er innen privat eller offentlig sektor og uavhengig av hvilket miljøledelsessystem virksomheten din jobber med (ISO 14001, EMAS eller Miljøfyrtårn). Kompetanseløftet fokuseres rundt det systematiske arbeidet som gir virksomheten mest igjen for de ressursene dere legger inn i arbeidet.

Basert på det utdanningsløpet du velger får du tittel som enten Miljøkoordinator eller Miljøleder. Hvis du går alle kursene som leder til tittel som Miljøleder har du også det grunnlaget du trenger for å kunne sertifisere deg som Environmental Systems Manager.

Velg utdanningen som passer for deg

Mange bedrifter har valgt å innføre miljøstyringssystemene ISO 14001 eller EMAS. Jobber du innen miljø – eller ønsker å få kompetanse innen området så har vi noen gode alternativer til deg: