Svetsprocedurer

Standarder som ISO 3834, ISO 9001 och EN 1090 anger att kvalitetsarbetet ska identifiera och planera de produktionsprocesser som direkt påverkar kvaliteten. Processerna ska utföras under styrda förhållanden.

Särskilt gäller det för processer som inte kan verifieras vid efterföljande kontroll och där brister uppenbaras först efter det att produkten tagits i bruk. Svetsning är en sådan process där särskilda svetsprocedurer kan behövas.

Kvalificering av svetsprocedurer

Svetsprocedurer kan, beroende på produktens tillämpning och svetsförbandets geometri, kvalificeras på olika sätt, t ex enligt följande standarder:

  • SS-EN ISO 15614 Svetsprocedurkvalificering
  • SS-EN ISO 15613 Utfallssvetsprovning

Ackrediterad kvalificering av svets- och lödprocedurer

En svetsprocedurkontroll börjar alltid med upprättandet av ett preliminärt svetsdatablad (pWPS) enligt ISO 15609. Ett standardiserat provstycke (15614-1) eller ett produktionsliknande svetsförband (15613) svetsas upp under övervakning av Kiwa Inspecta enligt det preliminära svetsdatabladet. Kiwa Inspecta genomför sedan förstörande och oförstörande provning av provstycket.

Resultaten från provningen tillsammans med uppgifter från övervakningen rapporteras i form av en WPQR (protokoll för att kvalificera en svetsprocedur). WPQR anger giltighetsområden inom vilka kvalificerade svetsdatablad (WPS) kan upprättas.

Kiwa Inspecta är ackrediterade av SWEDAC som kontrollorgan typ A enligt ISO/IEC 17020 och anmält organ (PED) för kvalificering av svets- och lödprocedurspecifikationer enligt ISO 15614 del 1 till 13, ISO 15613, ISO 14555 och SS-EN 13134.