Tillgångsförvaltning omfattar hela livscykeln

Kiwa Inspectas metodik leder till bästa möjliga livstidsförvaltning ur ett livscykelkostnadsperspektiv. Vi tar projektet hela vägen – från kvalificerat stöd vid upphandling och avtal till planering av ett prediktivt underhåll. 

Livstidsförvaltningen omfattar:

  • Kravställning
  • Konstruktion
  • Tillverkning
  • Driftsperiod
  • Eventuell förlängning av driftsperioden 
  • Utfasning

Öka lönsamheten för redan gjorda investeringar

Med vår metodik kan du få en livstidsförlängning på dina investeringar, vilket leder till ytterligare stora besparingar och ger ett alternativ till kostsamma nyinvesteringar. 

Metodiken bygger på kommersiellt och vetenskapligt beprövade metoder och ett helhetsperspektiv som utgör ”state-of-the-art” inom området. Kiwa Inspectas team förfogar över specialistkompetens inom hållfasthet, livslängdsanalys, mätteknik, material, svetsteknik, oförstörande provning och gångdynamik. 

Livscykelkostnadsanalys, avtalshantering, projektledning, och implementation är integrerade delar av metodiken. I synnerhet inom järnväg och infrastruktur som inte är så styrda av tvingande regelverk är formulering av upphandlingskrav och avtal centrala för livstidsförvaltning.