31 oktober 2023

Kiwa förlänger livstiden för vindkraftverk

Vindkraften är nu inte längre den "unga uppstickaren" i energibranschen. Många av vindparkerna  har nu varit i drift ett tag och börjar märka av slitage och åldrande. För de anläggningsansvariga innebär detta en ökad utmaning att se till att vindparkerna fortsätter att producera förnybar  energi på ett effektivt sätt. Det innebär att underhåll, inspektioner och uppgraderingar blir allt viktigare.

I takt med att vindturbiner åldras ökar risken för haverier och driftstopp genom att de ständiga belastningsvariationerna, samt rådande åldrings- och degraderingsmekanismer initierar defekter och skador som över tid växer i antal och storlek. Genom provning, inspektion, övervakning och ett genomtänkt underhållsprogram kan en samlad strategi utformas för att bibehålla och, när rätta förhållanden råder, även kunna förlänga den ursprungligen planerade livstiden för vindturbinen och dess delar, såsom växellåda, generator, nav, vingar samt strukturella delar, bestående av torn, fundament, bärande strukturer i nacellen mm.

Repowering och livstidsförlängning av vindturbiner

Den vanliga livstiden för en vindturbin är 20-25 år, med upp till 30 år för de nyaste turbinerna. Vad händer när underhållskostnaderna börjar öka, medan den tekniska utvecklingen medför att allt effektivare vindturbiner lanseras? Det är här som s.k. repowering och förlängning av livstiden kommer in i bilden.

Båda går hand i hand till en viss punkt. Vid repowering kan hela turbinen eller delar av den bytas ut (exempelvis med effektivare blad), men detta kan begränsas av hur tillståndsprövningen ser ut. Större och högre turbinmodeller på samma plats där tillståndet gäller kan leda till motstånd från allmänheten gällande risker för ökat buller, mer skugga och visuell påverkan. Så när repowering inte är möjligt kommer förlängning av livstiden in i bilden.

Arbetare på vindkraftverk


Optimering av vindturbiners livscykel med Kiwas kompetens

Vindturbiners tekniska livslängd påverkas av utmattning och andra skademekanismer. Kiwa hjälper till att identifiera och hantera frågeställningar kring turbinens livscykel i rätt tid. Vårt expertteam har djupgående kunskaper inom teknisk livslängdsanalys, och har under flera årtionden byggt upp en gedigen erfarenhet från ett flertal branscher inom livslängdshantering av komplexa produktionsutrustningar.

Genom att integrera våra olika kompetenser kan vi ge vindparksägaren ett beslutsunderlag inför kommande steg; fortsatt drift med ett eventuellt anpassat inspektions- och underhållsprogram, renovering, ombyggnad eller utbyte.

Läs mer här: Livstidshantering av vindturbiner | Vind | Kiwa®