Om certifieringen

MSC Chain of Custody, spårbarhetscertifiering är en globalt erkänd miljöcertifiering för fisk och skaldjur, som efterfrågas av allt fler konsumenter och företag. Standarden garanterar att MSC-märket endast används på fisk och skaldjur från MSC-certifierade fisken. Dessa fisken är bedömda utifrån att fiskebeståndet inte minskar, att ekosystemet behåller en god och välutvecklad biologisk mångfald och att fisket sköts enligt gällande lagar och regler.

Version

4.0 20 February 2015

För vem?

Med en certifiering enligt standarden MSC Chain of Custody har företag, butiker, fiskdiskar, restauranger och storhushåll möjlighet att erbjuda och marknadsföra fisk och skaldjur som kommer från MSC-certifierade fisken. Som användare av MSC-märket på fisk och skaldjur tar ni ett aktivt ansvar för att bidra till sundare hav och en hållbar fisk-och skaldjursmarknad.

När behövs denna certifiering?

För att få märka med MSCs märke vid den slutgiltiga försäljningen så måste alla företag i försäljningskedjan certifieras av ett oberoende certifieringsorgan. I certifieringen ingår bland annat att företaget skall kunna visa att varuförsörjningskedjan är spårbar och att man har ett väl utvecklat och etablerat kvalitetsarbete.

Varför välja Kiwa?

Vi på Kiwa Sverige kan hjälpa ditt företag med en MSC Spårbarhetscertifiering så att dina kunder kan göra ett hållbart val. Vi erbjuder MSC Spårbarhets-certifiering, både för enskilda företag och som gruppcertifiering. Vi har även flera andra certifieringar som kan genomföras vid samma tillfälle, som exempelvis KRAV-certifiering eller ASC Chain of Custody (miljömärkning för odlad fisk).

Mer att läsa finns på MSCs hemsida