Förläng turbinens livstid

Krypning, korrosion och termisk utmattning är exempel på sådant som kan hota turbinens rotorer och turbinbladens infästningar. Det kan så småningom leda till lösa blad, balanshål och förändringar i sektioner, sprödbrott eller andra följdskador på turbinen. Kiwa Inspecta hjälper dig att möta problemen genom att med provning lokalisera, klassificera och bedöma storleken på skadorna.

Genom oförstörande provning (OFP) kan livstiden för en turbin förlängas. Den information vi samlar in ligger till grund för att fatta beslut om underhåll eller modernisering vid rätt tidpunkt. Vår långa erfarenhet av provning av gas- och ångturbiner hjälper dig att hålla en hög tillgänglighet.


OFP av en turbin eller dess komponenter har tre huvudsyften:

 • Kontroll i olika etapper vid tillverkning eller reparation
 • Kvalitetskontroll av nya eller renoverade komponenter
 • Återkommande besiktning under drift för att besluta om reparation eller byte

Vid de flesta kontroller tillämpas visuell provning eller ytprovning. Vi använder även avancerade metoder för att ta reda på skadans djup och tillståndsbedöma alla delar i turbinen. Med de senaste metoderna och teknikerna utför vi kontroller när det passar dig bäst. Vi hjälper dig att planera dina uppgraderingar kostnadseffektivt så att du kan använda turbinen på ett säkert sätt fram till nästa kontroll då en ny bedömning kan göras. 

Kiwa Inspectas kompetensområde omfattar också en rad andra tjänster för turbiner, som vibrationsmätningar och spänningsövervakning. Vi fungerar också som en tredjepart i situationer där opartiskhet krävs tillsammans med kompetent expertis, t.ex. vid bedömning av skador eller utvärdering av förbättringsarbete.


Fördelar med provning av turbiner

 • Minska antalet oplanerade stopp
 • Öka tillgängligheten
 • Öka maximal användningstid
 • Gör det lättare att planera förebyggande underhåll i tid
 • Få hjälp att fatta rätt beslut kring reparationer och byte
 • Få välplanerade och kostnadseffektiva stopp
 • Få en tillförlitlig tillståndsbedömning av hela turbinen, även de inre delarna


Typiska objekt

 • Ång-och gasturbiner
 • Vattenturbiner