Hög precision och effektivitet

Vi hjälper dig att kontrollera och övervaka dina rörsystem så att du slipper oplanerade driftstopp.

För att ta reda på vilka kritiska positioner som behöver replikprovas inleder vi med att göra en noggrann spänningsanalys av rörsystemet. Därefter kan replikprovning utföras med hög precision och effektivitet.  

Vi har förbättrat metoderna för röranalyser genom:

 • Riktlinjer för effektiv rörmodellering
  Nu kan vi genomföra mycket effektiva analyser med fullgoda resultat. Vi har systematiskt undersökt svårigheter som kan förekomma vid sammanställning av ingångsdata, programinställningar och modellering. Resultaten har sammanställts i våra riktlinjer för elastiska analyser.
 • Elastiska röranalyser
  För ångledningar med en drifttemperatur strax under gränstemperaturen för krypdimensionering är krypsprickor vanliga efter ca 25 års drift. I sådana ångledningssystem kan positioner för replikprovning fastställas genom elastisk röranalys.
 • Röranalys där krypning ingår i materialmodellen
  Kryprelaxation och krypdeformation måste tas hänsyn till vid analys av rörsystem med en drifttemperatur över gränstemperaturen för krypdimensionering. På grund av starter och stopp måste även ackumulering av kryptöjning tas i beaktning för att kunna peka ut kritiska positioner för replikprovning.
 • Komponentanalys för att precisera lokala områden för replikprovning
  Vi kan nu modellera och analysera spännings- och töjningsfördelningen över tid i komponenter som T-stycken där även systemspänningar från röranalysen har adderats. På det viset kan replikprovningen begränsas till de kritiska positionerna på komponentnivå.
 • Bedömning av återstående kryplivslängd
  Genom att analysera utvecklingen av kryptöjning i kritiska positioner i kritiska komponenter i drift kan vi bedöma den återstående livslängden med mycket högre precision än tidigare. Replikprovningen verifierar att resultaten är tillförlitliga.

Typiska objekt:

 • Ångledningar
 • Rörledningar med höga drifttemperaturer