Kiwa är en plattform för engångsaffär med omfattande kunskaper om värmepumpar och kylaggregat som ger prestandautvärdering för produkt genom testning och rådgivning om tekniska frågor relaterade till relevanta europeiska och internationella direktiv och standarder.

Kiwa är ett av Europas mest erfarna test- och certifieringsföretag rent allmänt och inom ramen för värmepumpar och luftkonditionering (kylare). 

Vi tillhandahåller provningar för ErP, EMC säkerhet, elektrisk säkerhet och vattensäkerhet. Dessutom kan vi erbjuda test för RED och PED. Vårt engagemang, inom Kiwa, gör att dina absolut bästa mål högt prioriteras: att sälja dina produkter med pålitligt godkännande. Kiwas internationella test- och certifieringsexperter kan förfoga över dugliga provningsanläggningar, som utför prestanda tester på alla typer av värmepumpar, oavsett om de är eldrivna eller gasdrivna.

Kiwas testning- och certifieringstjänster för värmepumpar och värmepumprelaterade produkter är avsedda för produktproducent eller importör som önskar en gedigen teknisk produktbedömning i enlighet med relevanta krav.  

Överensstämmelse med europeiska direktiv, märkningar och certifieringssystem är avgörande innan lansering av nya produkter i marknad. Kiwa kan hjälpa dig att följa följande direktiv och märkningar: 

 • EU-direktiv Energirelaterade produkter (ErP);
 • Lågspänningsdirektivet (EN 60335-2-40);
 • Elektromagnetiskt kompatibilitetdirektiv (EMK);
 • Direktiv för tryckutrustning; 
 • Radioutrustning direktiv;
 • NEN 7120 (EPG för holländska marknaden, för både uppvärmning och varmt vatten);
 • Vattensäkerhetsprovning (KTW, Kiwa Vattenstämpel); 
 • EHPA kvalitetsmärkning; 
 • CEN värmepump KEYMARK; 
 • Värmepump MCS-certifiering. 

Prestanda eller säkerhetstest enligt följande standarder kan utföras av Kiwa: 

 • EN 55014 and EN 61000;
 • EN 60335-2-40
 • EN 12102 (Bestämning av ljudeffektnivå); 
 • EN 14511 (krav på värmepumparnas värdering och värmeeffekt);
 • EN 14825 (som EN14511 för modulering av värmepumpar, delbelastningsförhållanden);
 • EN 16147 (för bestämning av COP för varmvattenproduktion för sanitära ändamål);
 • EN 378 (miljö- och säkerhetskrav);
 • ISO 14903 (provning av värmepumpskomponenter);
 • NEN 7120 (EPG för holländska marknaden, för både uppvärmning och varmvatten);


Saknas din specifika standard i ovanstående punkter, var god kontakta oss via epost: info@kiwa.nl eller på telefon:

+31 (0) 88 998 44 00