4 juni 2019

HP Keymark-certifiering

 

Kiwa är nu ett behörigt certifieringsorgan och erkänt testcenter för Heat Pump Keymark, det oberoende frivilliga europeiska certifieringsmärket för värmepumpskvalitet på den europeiska marknaden. Det betyder att Kiwas värmepumpsexperter kan testa utrustning och komponenter mot gällande standarder och förse tillverkare med HP Keymark-certifikatet.

Certifieringsmärket HP Keymark (ISO typ 5-certifiering) togs ursprungligen fram av värmepumpsindustrin men handhas nu av Europeiska standardiseringskommittén (CEN). Certifieringen är avsedd för värmepumpar, kombinerade värmepumpar och varmvattenberedare som omfattas av ekodesignkrav, EU-förordning 813/2013 och 814/2013. HP Keymark bygger på oberoende tredjepartstestning. HP Keymark-certifierade tillverkare av värmepumpsutrustning och värmepumpskomponenter uppvisar överensstämmelse med Heat Pump Keymark-systemets produktkrav och effektkraven för ekodesign.

Kiwa är ett av Europas mest erfarna test- och certifieringsföretag inom området värmepumpar och värmepumpskomponenter. Som en heltäckande leverantör tillhandahåller vi testning av ErP, EMC-säkerhet, elektrisk säkerhet och vattensäkerhet samt RED- och PED-testning. Våra specialister på testning och certifiering av värmepumpar har tillgång till interna testfaciliteter med hög kapacitet.

Som ett behörigt HP Keymark-certifieringsorgan och erkänt testcenter kan Kiwa testa och certifiera luft/vatten-, brine/vatten- och vatten/vattenvärmepumpar mot följande standarder:

  • EN 16147
  • EN 14511/EN 14825
  • EN 12102
  • EN 13203­5 (ackreditering pågår)
  • EN 12309

Mer information

På webbplatsen Heat Pump Keymark finns mer information om certifieringen. Här hittar du en översikt över redan utfärdade HP Keymark-certifikat.