Mitä kaikkea Kiwa pystyy tarkastamaan puolestani?

Palvelemme asiakkaitamme sekä lakisääteisten että vapaaehtoisten tarkastusten osalta. Taitavat ja kokeneet tarkastajamme kaikkialla maailmassa toimivat useilla asiantuntija-aloilla. Seuraavassa listassa on vain muutama esimerkki aloista, joilla toimimme.

 • Varastosäiliöiden kunto ja turvallisuus sekä maan alla, että pinnalla, jotka on asennettu tilapäisesti tai pysyvästi. Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset
 • Painelaitteet, kuten säiliöt, putkistot, pumput, kompressorit ja muut astiat.
 • Nostolaitteet, jotka vaihtelevat nostokurjista ja nostureista vuoristoratoihin.
 • Hissit, liukuportaat ja ovet
 • Kiinteistöt toimistorakennuksista kotiympäristöihin, jotka tarkastamme kaikenlaisten riskien varalta koskien mm. ilmanvaihtoa, sähköä ja paloturvallisuutta.
 • Huoltoasemat turvallisuuden, huollon, lainmukaisten vaatimusten ja ympäristönäkökulmien varalta.
 • Maanalaiset linjat, putket ja kaapelit, jotka kuljettavat mitä tahansa nesteitä, kaasuja tai virtoja.
 • Infrastruktuuri, josta esimerkkinä siltojen ja muiden taitorakenteiden kunto ja kestävyys ja rakentaminen.
 • Paloturvallisuus, kuten palonsammutusjärjestelmät ja savunpoistoluukut.
 • Vaaralliset materiaalit ja aineet, kuten asbesti, keraamiset kuidut ja asuin- ja työympäristöissä.
 • Koneturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • Vaakojen, anniskelulaitteiden ja polttonestemittareiden varmennus sekä pakkausten e-merkintä