20 oktober 2016

BRL K17104 bindend verklaard

BRL K 17104, ‘Glass fibre reinforced epoxy piping systems with filament wound pipes intended for the transport of drinking water and raw water’, is bindend verklaard per 30 september 2016.

De belangrijkste wijzingen ten opzichte van de voorgaande versie zijn:

  • BRL K17104 en BRL K17103 vervangen samen BRL K532; verdere toelichting in paragraaf 1.1 van BRL K17104;
  • aangepast aan de accreditatienorm voor productcertificatie NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012;
  • aangevuld met procedures die moeten worden gevolgd als het product wordt gewijzigd (zie Hoofdstuk 8).

Meer informatie

Ric Fontijn
Ric.Fontijn@kiwa.nl

Download

BRL K17104