19 december 2017

BRL K17301 bindend verklaard

Met ingang van 15 september 2017 is BRL K17301 ‘Piping systems of PVC for the transport of drinking water and raw water’ bindend verklaard.

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL K17301 d.d. 12 december 2014. De beoordelingsrichtlijn is alleen in de Engelse taal uitgevoerd.

Meer informatie 

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Fred van der Meeren
Fred.van.der.Meeren@kiwa.nl

Downloads

The valid Dutch version of this BRL will be published shortly. 
De geldige Nederlandse versie van deze BRL wordt binnenkort gepubliceerd.

BRL K17301 bindend