Praktisk informasjon

Velg det utdanningsnivået som passer for deg og skreddersy din etterutdanning innen HMS.
Du kan ta kurs enkeltvis eller samlet. 

Hvert kurs gjennomføres i 3 trinn:

  1. Forberedelser: For å bidra til et felles utgangspunkt for alle kursdeltagerne er det viktig at du er godt forberedt. Forberedelsene innebærer selvstudier av pensumlitteraturen. 

  2. Gjennomføring: Hvert kurs gjennomføres med en samling på 4 eller 5 dager. På hver samling er det forelesninger, erfaringsutveksling i plenum og mindre grupper, og praktiske oppgaver. Vi bruker en rekke ulike pedagogiske verktøy som sikrer et godt læringutbytte. 

    En typisk kursdag starter kl. 8.30 og avsluttes kl. 16.00. Første kursdag starter vi normalt kl. 10.00

  3. Eksamen: Hjemmeeksamen skal bidra til at du kan bearbeide fagstoffet du har lest i forbindelse med forberedelsene og kunnskap du har tilegnet deg i løpet av samlingen. Eksamen skal også gi deg økt forståelse for faget og legge til rette for at du kan nyttiggjøre deg kunnskapen i eget arbeid. 

Eksamen er frivillig om du ikke ønsker å bli uteksaminert HMS-leder, HMS- koordinator eller HMS Verneingeniør. På kursbeviset vil det stå «Eksamen er ikke avlagt». 

Les mer om hjemmeeksamen i eksamensreglementet.

Kursavgift

Kursavgiften dekker lunsj, drikke og frukt, samt ett elektronisk kurskompendium pr. deltaker.
Hotellopphold er ikke inkludert i kursprisen.

Forkunnskaper

Du må ha kunnskaper som tilsvarer innhold i lovpålagt grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers opplæring) for verneombud, arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter i et arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Dersom du ikke har fullført denne grunnopplæringen eller har tilsvarende kompetanse må du tilegne deg kunnskap og rolleforståelse som selvstudier.

Ta kontakt med oss og vi sender deg en oversikt over relevant litteratur.

Pensumlister til HMS Verneingeniørskolen

Hvert kurs har et pensum med faglitteratur, lover og forskrifter og annen relevant dokumentasjon. Det er viktig at du er godt forberedt til samlingene og leser pensumlitteraturen. 
Du vil motta pensumlisten 4 uker før kursstart.

Du må beregne i gjennomsnitt ca. kr 1 000,- per modul til pensumlitteratur.