Praktisk informasjon

Gjennomføring av kursene

Du velger selv ditt eget utdanningsforløp. Dersom du bare ønsker å delta på enkelte av modulene er du også hjertelig velkommen som kursdeltager.

Hvert kurs gjennomføres i 3 trinn:

  1. Forberedelser: Hvert kurs har et pensum med faglitteratur, lover og forskrifter og annen relevant dokumentasjon. Det er viktig at du er godt forberedt til samlingen for hvert kurs og setter deg godt inn i pensumlitteraturen. På sidene for det enkelte kurs finner du pensumlister. For noen av kursene skal du også forberede deg ved bruk av e-læringsprogrammer.
  2. Gjennomføring: Hvert kurs gjennomføres med en samling på 4 eller 5 dager. På hver samling er det forelesninger, erfaringsutveksling i plenum og mindre grupper og praktiske oppgaver som skal løses. Det benyttes en rekke ulike pedagogiske verktøy som skal legge til rette for et godt læringsutbytte. På enkelte kurs gjennomføres utflukter og bedriftsbesøk som skal bidra til en praktisk tilnærming til fagområdet.
  3. Eksamen: Hjemmeeksamen skal bidra til at du kan bearbeide fagstoffet du har lest i forbindelse med forberedelsene og kunnskap du har tilegnet deg i løpet av samlingen. Eksamen skal også gi deg økt forståelse for faget og legge til rette for at du kan nyttiggjøre deg kunnskapen i eget arbeid. Du kan lese mer om eksamen fra menyen til venstre.

Eksamen

God skriftlig fremstillingsevne, evne til dokumentasjon og rapportering av eget arbeid er viktige ferdigheter for en HMS Verneingeniør. Gjennomføring av eksamen skal bidra til å utvikle disse ferdighetene.

Eksamen arrangeres for hvert kurs. Det er en hjemmeeksamen som du jobber med etter at du har deltatt på samlingen. Besvarelsen skal leveres innen 15 arbeidsdager.

Eksamensbesvarelsen sensureres og det fastsettes en karakter; Bestått/Ikke bestått. 

Du kan lese mer om reglene som gjelder for hjemmeeksamen ved å laste ned reglementet vårt.

 

Pensumlister til HMS Verneingeniørskolen

Hvert kurs har et pensum med faglitteratur, lover og forskrifter og annen relevant dokumentasjon. Det er viktig at du er godt forberedt til samlingen for hvert kurs og setter deg godt inn i pensumlitteraturen. 

Du må beregne i snitt ca kr 1 000,- i tillegg til kursprisen for pensumlitteratur.