IP Sigill-certifiering

En svensk miljömärkning och certifiering som säkerställer hållbart lantbruk utöver lagkrav med fokus på djuromsorg, livsmedelssäkerhet, minskad klimatpåverkan och biologisk mångfald med hållbarhet i centrum