Få koll på rörledningarnas status

Med hjälp av Long Range Ultrasonic Testing får du en korrekt statusrapport av dina rörledningar på ett mycket effektivt sätt. Metoden gör det möjligt att snabbt hitta korrosionsskador i transport- och processledningar, dessutom kan provningen ofta göras under drift.

Korrosions- eller erosionsskador som hittas med LRUT kan sedan utvärderas vidare  med hjälp av exempelvis tjockleksmätning eller profilradiografering.

Så går det till:

En sändar- och mottagarring sätts fast runt röret som ska undersökas. Ringen skapar en ultraljudsvåg som rör sig i bägge riktningar ut från ringen. Avvikelser i rörväggens tvärsnittsarea orsakar reflektion av en del av vågenergin och identifierar effektivt förändringar i rören, som exempelvis korrosion.

Vi får upp resultatet av mätningen på vår dator i form av ett A-scan (x/y-diagram), ett C-scan (”utrullad” vy av hela mantelytan) samt en tabell med information om detekterade avvikelser. Det gör det möjligt för oss att dra korrekta och snabba slutsatser.

Fördelar med Long Range Ultrasonic Testing

  • Lång räckvidd
  • Lämplig vid begränsad åtkomlighet
  • Minimerar avisolering och ställningsbyggande.
  • Kan oftast utföras under drift
  • 100% täckning
  • Snabb utvärdering