Kontrollera att ställda krav uppfylls

Oförstörande provning används också som en del av återkommande kontroll eller förebyggande underhåll för att mäta statusen på kritiska komponenter och utrustning. Exempelvis provas golvet i en cistern med en speciell golvscanner. Golvet som består av stålplåtar kan vara utsatt för korrosion och scannern mäter tjockleken hos plåtarna. Om plåtarna är för tunna måste de bytas ut för att undvika läckage.

Kiwa Inspecta är ett ackrediterat laboratorium för oförstörande provning enligt ISO/IEC 17025.

Oförstörande provningsmetoder

Vi erbjuder en kombination av grundläggande och mer avancerade oförstörande provningsmetoder:

 • Magnetpulverprovning (MT)
 • Penetrantprovning (PT)
 • Röntgenprovning (RT)
 • Ultraljudsprovning (UT)
 • Visuell kontroll (VT)
 • Virvelstömsprovning (ET)
 • Täthetsprovning (LT)
 • Materialidentifiering (PMI)

Avancerad provning:

 • Avancerad VT: Videoprobe
 • Avancerad RT: Digitalröntgen, Computed Radiography (CR) med fosforplattor 
 • Avancerad UT: Phased array, Time-of-Flight Diffraction (TOFD), Electromagnetic acoustic transducer (EMAT), Ultraljudsscanning med XR Spider, Guided Wave Ultrasonic Testing (GWUT), Near Drum (ND), Internal Rotating Inspection System (IRIS), Long Range och Short Range UT
 • Avancerad ET: MFL, SLOFEC, eddyMax, array ET


Kvalificerade medarbetare

Våra medarbetare är certifierade enligt SS-EN ISO 9712. Många av medarbetarna är också certifierade enligt ASNT. Personal som arbetar med provning enligt DEL-145 är kvalificerad enligt EN 4179. Provningssystem och personal för återkommande kontroll är kvalificerade enligt externa eller interna kvalificeringskrav.

Kiwa Inspecta är en ledande leverantör av oförstörande provningstjänster. Vår personal är mycket kompetent. Vi investerar kontinuerligt i utbildning och teknik. Utveckling och applikationer för provningssystem sker i tätt samarbete med våra kunder.