Hållbar och ansvarsfull odling

Version:
Chain of Custody Cocoa 3.1
Chain of Custody Coffee 5.0
Chain of Custody Tea Rooibos v2.0


UTZ betyder "bra kaffe " på Mayaspråket, och reglerna ställer krav om miljö, social rättvisa, rationella odlingssystem, livsmedelssäkerhet och spårbarhet. Regelverket består av två delar; en för producenter (Code of Conduct) och en för importörer och förädlare (Chain of Custody).

UTZ-certifieringen lämpar sig bland annat för importörer och förädlare av kaffe, te och kakao. Certifieringen gör det möjligt att kunna märka kaffe-, te- eller kakaopaketen med UTZ logon. UTZ-logon ger ett mervärde i marknadsföringen av dessa produkter.

På UTZ hemsida finns mer information, samt dokument kring standarden för nerladdning
http://www.utzcertified.org/

Produkterna kan spåras till odlaren

För att få använda sig av UTZ-certifierade råvaror och märka slutprodukter med UTZ logotyp, så måste företaget certifieras enligt reglerna för UTZ Chain of Custody, och årligen revideras av ett oberoende certifieringsbolag.

UTZ-Certified erbjuder också en innovativ webb-marknadsplats där alla anslutna odlare, importörer, förädlare och varumärkesproducenter effektivt kan göra affärer. Genom att varupartierna där ges ett unikt UTZ-nummer, som ska vara spårbart i hela kedjan, kan allt UTZ- kaffe, te och kakaoprodukter spåras tillbaka till odlaren. Detta skapar möjligheter för exempelvis kafferosterier att även märka förpackningen med en kod, så att konsumenten via UTZ hemsida enkelt kan få veta hur och var kaffet är odlat.