6 asiaa, jotka uimahallin kuntotutkimuksen tilaajan kannattaa tiedostaa

Moni saattaa luulla, että betoni on kaiken kestävää kiveä mutta betonissakin on monia eri vauriomekanismeja. Yksi yleinen betonin vauriomekanismi on alkalikiviainesreaktio, joka aiheuttaa betonin syöpymisen sisältäpäin. Saattaa mennä pitkiäkin aikoja ennen kuin mitään näkyy ulospäin. Sen vuoksi rakenteiden kuntotutkimus on tarpeellista tehdä aina ennen peruskorjausta. Luotettava ja riittävän laaja-alainen uimahallin kuntotutkimus antaa tilaajalle tarvittavat tiedot rakenteiden yleiskunnosta sekä mahdollisista vaurioista, jotta korjaukset voidaan ajoittaa ja mitoittaa oikein.

uimahalli_kuntotutkimus_korjaus_kylpylä

1. Korjausväli on tapauskohtainen

Tavanomainen käytännön kokemuksen kautta hyväksi havaittu uimahallin peruskorjausväli on noin 15-20 vuotta. Korjausväliin vaikuttaa kuitenkin moni tekijä, kuten miten hyvin rakenne on aikoinaan tehty. ”Jos rakennusvaiheessa on käytetty vesieristettä, niin betonirakenteet kestävät huomattavasti paremmin, kuin jos vedenpitävyys perustuu vesitiiviiseen betoniin. Vesitiivis betoni ei lopulta kuitenkaan ole aina täysin 100 prosenttisesti vesitiivistä”, Kiwan betoniasiantuntija Janne Kemppainen sanoo. Vesitiiviillä betonilla tarkoitetaan sekoitussuhteiltaan enemmän sementtiä sisältävää betonia, joka on rasituksen kestoltaan kovempaa betonia kuin mitä tyypillisesti runkorakenteissa käytetään.

2. Kuntotutkimuksen hinta saattaa yllättää

Kuntotutkimuksesta on vaikea antaa yleistä hinta-arviota, sillä hintaan vaikuttaa uimahallin koko ja tutkimuksien laajuus. Kuntotutkimuksen osuus koko korjaushankkeen kustannuksista on kuitenkin tyypillisesti noin 0,5–2% luokkaa.

Kemppaisen mukaan tilaajalle saattaa tulla yllätyksenä, että myös laajojen kuntotutkimuksien yhteydessä voi tulla tarvetta lisätutkimuksille, joten niihin kannattaa varautua. ”Tämän vuoksi me toivomme pääsevämme kumppaniksi, jotta voisimme yhdessä tilaajan kanssa katsoa tarpeenmukaisen ja riittävän kuntotutkimuksen ilman yli- tai alimitoitusta. Julkisissa kilpailutuksissa näkee usein alimitoitettuja tutkimussuunnitelmia joihin kokenut uimahallitutkija osaa varautua tarvittaessa keskustelemalla tilaajan kanssa hankkeen laajentamisesta. Tutkimuksen aiottu tarkoitus on tutkijallekin tärkeä tieto”, Kiwan rakennusterveysasiantuntija Tuomo Kiiski sanoo.

3. Betonin NDT-tutkimukset pitävät kuntotutkimuksen kulut kurissa

Uimahallien kuntotutkimuksissa hyödynnetään yleensä Betonin rikkomattoman testauksen (NDT) tutka-aaltomenetelmää, jolla nähdään betonin sisällä olevat teräkset. Menetelmän avulla määritellään sopivat näytteiden porauspaikat. Mikäli näytteeseen tulee terästä mukaan, sille ei voida tehdä kaikkia tarvittavia testejä, joka tarkoittaa uuden näytteen poraamista ja lisää kustannuksia.

”Äskettäin erään uimahallin kuntotutkimuksen yhteydessä porasimme 2,5 päivää ja näytelieriöitä tuli hieman vajaa 100. Kaikki olivat hyviä näytteitä ja näytteenottopaikkoja paikattiin 1,5 viikkoa. Jos joka kohdasta olisi porattu kaksi näytettä sen vuoksi, että vain toinen oli onnistunut, olisi reikiä jo 200 ja paikkausaika 3 viikkoa, joten kyllähän siinä kustannukset nousevat”, Kiiski kertoo. Porattavien näytteiden määrä riippuu täysin tapauksesta, kuten altaiden tyypistä ja tutkimuksien laajuudesta, eli tutkitaanko pelkät altaat vai myös tekniset rakenteet.

Kemppaisella tulee mieleen tapaus, jossa ilman NDT-tutkimusta kustannukset olisivat nousseet myös toisella tapaa: ”Huoltokaveri sanoi, että tässä kohtaa ei ole lattialämmitystä. Kun kyseinen kohta skannattiin tutka-aaltolaitteella, niin lattialämmitysputkethan siellä näkyivät.” ”Siitä kun olisi porattu, niin olisi vesi alkanut suihkuta ja tilaajan kustannukset nousemaan”, Kiiski lisää.

4. Paikkojen täyttäminen on kriittisin vaihe, joka vaatii ammattitaitoa

Kuntotutkimuksessa ja näytteiden otossa olennaista on vertailu eri alueiden väliltä, jonka vuoksi myös näytteitä on otettava paljon. ”Yksi ison altaan pohjasta otettu hyvässä kunnossa oleva näytekappale ei tarkoita, etteikö altaan toisessa päässä oleva betoni voi olla todella huonossa kunnossa”, Kemppainen sanoo. Syvässä päässä on kovempi veden paine eli kovempi rasitus, jolloin voisi olettaa, että veden tunkeutuminen rakenteisiin ja sitä kautta betonin vaurioituminen on mahdollisesti suurempaa kuin matalassa päässä.

5. Kun uimahalli on kiinni, se kannattaa hyödyntää

Kuntotutkimus kannattaa ajoittaa vuosihuollon yhteyteen, jolloin uimahalli on joka tapauksessa kiinni. ”Mikäli allas ollaan tyhjentämässä kuntotutkimuksia varten, niin suosittelemme tilaajaa varautumaan myös muihin huoltotöihin kuntotutkimusten yhteydessä. Kun allas tyhjenee, säästyy aikaa ja rahaa, kun sille tehdään kerralla mahdollisimman paljon asioita. Tässä korostuu yhteinen tekeminen ja ajoissa suunnittelu”, Kemppainen toteaa.

Itse tutkimukset kestävät Kiisken mukaan järjestelyineen minimissään 2 viikkoa. ”Ison altaan tyhjennyksessä voi mennä viikkokin. Tyhjennys nopeuteen vaikuttaa esimerkiksi millainen pohjakaivo on, ja kuinka nopeasti vettä saadaan syötettyä kaupungin tai kunnan verkkoon. Voi olla myös niin, että vettä saa syöttää vain tiettyinä aikoina”, Kiiski kertoo. Kiiski painottaa kuitenkin, että koko kuntotutkimushankkeeseen aina suunnittelusta ja budjetoinnista valmiiseen raporttiin asti kannattaa varata aikaa vähintään puoli vuotta.

Periaatteessa uimahalli voi olla auki kuntotutkimuksen ajan, jos tutkimus kohdistetaan vain yhteen altaaseen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos on tarve tutkia yhden altaan kunto pikaisemmin kuin muiden altaiden. Edellytyksenä on kuitenkin se, että altaalla on oma allastekniikka, jolloin kyseinen allas voidaan sulkea tai rajata.

6. Tilaaja vastaa työturvallisuudesta

Tilaajan tulee huolehtia työturvallisuudesta. Uima-altaan reunalla kävellessä, ei heti tule ajatelleeksi, että altaan tyhjentyessä reunalta putoaminen onkin pitkä matka. On siis huolehdittava, että tarvittaessa paikalla on telineitä ja kaiteita. Kun me mennään teknisiin tasausaltaisiin, niin työ muuttuu säiliötyöskentelyksi, jolloin tilaan on järjestettävä tarvittaessa lisähappi. Tekniset altaat ovat uima-altaiden alla olevia avoimia tiloja, jotka eivät näy päällepäin.

”Usein oletetaan, että kaikki työturvallisuusasiat kuuluvat tarjoukseen mutta itse tilaajana tarkentaisin, että tutkimustarjouksen tulee sisältää työturvallisuuden telineet, kaiteet ja muu tarvittava. Toinen järkevä vaihtoehto on pyytää tarvittavat telineet urakoitsijalta, sillä usein samalla teetetään muitakin töitä ja he kuitenkin lähtevät paikalta viimeisinä”, Kiiski sanoo.

Rakennuksen elinkaari suunnittelusta kierrätykseen

Kiwan Turvallinen & terveellinen kiinteistö -teemaviikko 31.10.-4.11.2022 tarjoili lukuisia Kiwa Live -virtuaalitapahtumia, jotka veivät katsojan matkalle kiinteistön elinkaarella. 

Tutustu sisältöihin ja katso tallenteet