Laadunvarmistus ongelmatilanteissa - Tutkimukset rakentamisen aikana

laadunvarmistus_kiwa

Ihminen on erehtyväinen, ja siksi myös rakentamisessa voi joskus tulla virhe, tai jopa virheitä. Mitä nopeammin virhe havaitaan, se voidaan myös korjata. Siksi rakentamisen laadunvarmistus on tärkeää, ja poikkeamiin päästään reagoimaan nopeasti ennen kuin työ etenee.

Laadunvarmistusmenettelyt on määritetty usein jo suunnitteluvaiheessa, ja myös erilaiset ohjeet ja toimintatavat ohjaavat laadunvarmistusta. Mutta suunnitellun laadunvarmistuksen ohella aina silloin tällöin selvitetään tutkimusmenetelmin laatua myös yllättävissä tilanteissa.

Tutkimuksilla voidaan tuoda mielenrauhaa ainetta rikkomattomasti

Betonin ainetta rikkomattomilla tutkimuksilla (Betoni-NDT) voidaan varmentaa esimerkiksi raudoitteiden määrä ja sijainti jo valetussa rakenteessa. Kommunikaatiovirheen tai väärinymmärryksen seurauksena saattaa jäädä epäselvyys asiasta jo työmaavaiheessa. NDT-menetelmillä tehty tutkimus on aina edullisempaa tehdä, jos vaihtoehtona on rakenteen piikkaaminen auki raudoitusten tarkastamiseksi.

Myös laboratoriotutkimuksia voidaan hyödyntää silloin, kun selvitetään esimerkiksi erilaisten vesivuotojen vaikutuksia ja niiden aiheuttamia vahinkoja. Esimerkiksi eräällä työmaalla hetkellisesti kastuneiden, jo asennettujen metallipintaisten sandwich-elementtien eristetilasta otettiin näytteet, jotka analysoitiin mikrobipitoisuuden toteamiseksi. Tulokset tulivat muutamassa päivässä ja työtä päästiin jatkamaan ilman huolia jo rakennusaikana syntyneestä kosteus- ja mikrobivauriosta.

Yllättäviä ja epätavallisiakin tilanteita voi tulla vastaan

Joskus selvitellään erikoisempiakin tapauksia. Eräässä toimistorakennuksessa kattoremontin yhteydessä suojaus petti, ja ukkoskuuron sadevedet pääsivät valumaan alapuoliseen arkistotilaan. Arkistomateriaali oli sellaista, että sitä ei voitu hävittää. Kastuneet paperit olivat heti vahingon tapahduttua levitelty mahdollisimman tehokkaasti kuivumaan. Tapahtuma-aikaan erilaiset sisäilmaongelmat olivat vahvasti esillä, ja siten kyseisten arkistomateriaalien mahdollisesta homekasvusta nousi huoli tilan käyttäjillä. Ongelma ratkaistiin siten, että materiaalien reunoista ja kulmista irrotettiin paloja analyysiin. Poikkeuksellista mikrobikasvua ei havaittu, materiaali saatiin takaisin arkistomappeihin ja arkiston käyttöä voitiin normaalisti jatkaa.

Oli ongelma mikä tahansa, todennäköisesti me Kiwalla voimme auttaa.

Rakennuksen elinkaari suunnittelusta kierrätykseen

Kiwan Turvallinen & terveellinen kiinteistö -teemaviikko 31.10.-4.11.2022 tarjoili lukuisia Kiwa Live -virtuaalitapahtumia, jotka veivät katsojan matkalle kiinteistön elinkaarella. 

Tutustu sisältöihin ja katso tallenteet