Betonin kierrätys ja uudelleenkäyttö

betoni_kierrätys_betonijäte_kiwa

Betoni on äärimmäisen monikäyttöinen ja tärkeä rakennusmateriaali nykyajan rakentamisessa. Kansallisella tasolla käytetään noin viisi miljoonaa kuutiometriä betonia vuosittain. Suuren käyttöasteen vuoksi betonin kierrätys ja uusiokäyttömahdollisuudet ovat muodostuneet globaaliksi trendiksi viime vuosina.

Suomessa syntyy vuodessa arviolta kaksi miljoonaa tonnia betonijätettä, josta yli 70 % hyödynnetään jätteenä. Betonijätteestä on viimeisten vuosikymmenien aikana tehty Suomessa betonimursketta, jota on käytetty erityisesti maarakentamiseen. Niin kutsuttu MARA-asetus on mahdollistanut betonimurskeen hyödyntämisen vuodesta 2006 rekisteröintimenettelyllä ilman ympäristölupaa. Betonimurske kuuluu kiviainesstandardien soveltamisalaan ja on siten CE-merkittävissä. CE-merkintöjen tasot jaetaan AVCP-luokkiin. Vaativan käytön kiviainekset edellyttävät AVCP-luokan 2+ -menettelyn, mikä edellyttää, että valmistajan laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu, ja valmistaja noudattaa sovellettavaa tuotestandardia.

Uusi asetus EEJ-betonista

Betonia kannattaa taloudellisista ja ympäristösyistä uusiokäyttää tehokkaasti, mikä onkin muodostunut nousevaksi trendiksi ympäri maailmaa. ”EEJ-betonilla” tarkoitetaan ”ei enää jätettä -betonia”. Hiljattain hyväksytty valtioneuvoston asetus 466/2022 asettaa reunaehdot sille, miten jätteeksi luokiteltu betoni lakkaa olemasta jätettä. 1.9.2022 voimaan tuleva asetus mahdollistaa siis sen, että entinen betonijäte voidaan määritellä uudeksi tuotteeksi. Uusi asetus tuo nyt uuden tavan hyödyntää betonijätettä vanhojen käyttötapojen rinnalle, ja edistää uusiokiviaineen tuontia markkinoille. Asetuksen soveltamisalaan kuuluu noin miljoona tonnia betonijätettä vuositasolla. Kun betonimurske valmistetaan EEJ asetuksen vaatimuksen mukaisesti ja CE-merkitään sertifioidun laadunvarmistusjärjestelmän alla, betonimurske ei ole enää jätettä.

Asetus EEJ-betonista asettaa tarkat vaatimukset EEJ-betonin luokittelulle. EEJ-betonin tulee olla riittävän puhdasta ja laadukasta korvatakseen neitseellisiä materiaaleja. Asetuksessa on asetettu betonimurskeen haitta-aineille tiukat raja-arvot ja raaka-aineen laadunvalvontavelvoitteet pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi. Kriteerit täyttävää betonimursketta voidaan käyttää esimerkiksi talon- ja maarakentamiseen tai valmisbetonin ja betonituotteiden valmistuksessa.

Asetuksessa on säädetty EEJ-betonin arviointiperusteista. Arviointiperusteiden käyttöönotto ei vaadi lupa- tai rekisteröintimenettelyä, vaan arviointiperusteet käyttöönsä ottavan tahon on tehtävä vaatimustenmukaisuusilmoitus sekä ilmoitus viranomaiselle arviointiperusteiden käyttöönotosta. Arviointiperusteet käyttöönsä ottavalla taholla on oltava laadunvarmistusjärjestelmä, joka sertifioidaan riippumattoman osapuolen toimesta. Jos yrityksesi tarvitsee EEJ-betoniasetuksen mukaista sertifiointia, ota yhteyttä Inspecta Sertifiointi Oy:hyn, jolla on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämä pätevyys myöntää asetuksen vaatimia sertifikaatteja.

Rakennuksen elinkaari suunnittelusta kierrätykseen

Kiwan Turvallinen & terveellinen kiinteistö -teemaviikko 31.10.-4.11.2022 tarjoili lukuisia Kiwa Live -virtuaalitapahtumia, jotka veivät katsojan matkalle kiinteistön elinkaarella. 

Tutustu sisältöihin ja katso tallenteet