Pätevöitymisohjelmaan osallistumiseen liittyvät maksut

Koneturvallisuusosaajien pätevöitymisohjelmaan osallistumisen kustannukset muodostuvat pääosin pätevöitymisohjelmaan sisällytettävien koulutusten osallistumismaksuista. Toisella ja kolmannella pätevyystasolla maksettavaksi tulevat lisäksi jatkokoulutusten kirjallisiin kokeisiin liittyvät tenttimaksut sekä sertifiointimaksu.

 • Taso 1: Koneturvallisuuskortti
  • Koneturvallisuuskortin suorittaminen sisältyy sen edellytyksenä olevien koulutusten hintaan (kaksi koulutusta, joiden kulloinkin voimassa olevat hinnat ovat nähtävissä Kiwa Inspectan koneturvallisuuskoulutusten internet-sivustolta www.kiwa.com/fi/koneturvallisuus) – kortin suorittamisesta ei tule mitään lisämaksua.
  • Jos hakija ei läpäise koulutuspäivien sisältöä käsitteleviä kirjallisia kokeita, kokeiden uusimisesta peritään uusintamaksu 55€ (+alv 24%) per uusintatentti.
 • Taso 2: Akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyys
  • Akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyyden suorittajat osallistuvat neljään Kiwa Inspectan koneturvallisuuskoulutukseen, joiden kulloinkin voimassa olevat hinnat ovat nähtävissä Kiwa Inspectan koneturvallisuuskoulutusten internet-sivustolta (www.kiwa.com/fi/koneturvallisuus).
  • Kaksi ensimmäistä kirjallista koetta (koneturvallisuuskortin suorittamiseen liittyvät kirjalliset kokeet) sisältyvät ko. koulutusten hintoihin. Kahdesta seuraavasta kokeesta peritään tenttimaksu 55€/kpl (+alv 24%) sekä lopuksi sertifiointimaksu 55€ (+alv 24%).
  • Jos hakija ei läpäise kirjallisia kokeita, kokeiden uusimisesta peritään uusintamaksu 55€ (+alv 24%) per uusintatentti.
 • Taso 3: Akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyys
  • Akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyyden suorittajat osallistuvat yhteensä seitsemään Kiwa Inspectan koneturvallisuuskoulutukseen, joiden kulloinkin voimassa olevat hinnat ovat nähtävissä Kiwa Inspectan koneturvalisuuskoulutusten internet-sivustolta (www.kiwa.com/fi/koneturvallisuus).
  • Kaksi ensimmäistä kirjallista koetta (koneturvallisuuskortin suorittamiseen liittyvät kirjalliset kokeet) sisältyvät ko. koulutusten hintoihin. Viidestä seuraavasta kokeesta peritään tenttimaksu 55€/kpl (+alv 24%). Pätevöitymisohjelman lopussa koneturvallisuusmestariksi akkreditoitavan maksettavaksi tulee harjoitustyön palautus- ja tarkastusmaksu 395 € (+alv 24%) sekä mestaritason sertifiointimaksu 55 € (+alv 24%).
  • Jos hakija ei läpäise kirjallisia kokeita, kokeiden uusimisesta peritään uusintamaksu 55€ (+alv 24%) per uusintatentti.
 • Pätevyyden voimassaolon jatkaminen viiden vuoden jälkeen: Pätevyyden voimassaoloa voi jatkaa osallistumalla ”Koneturvallisuuden ajankohtaispäivään”, jonka kulloinkin voimassa oleva osallistumismaksu on nähtävissä Kiwa Inspectan koneturvalisuuskoulutusten internet-sivustolta (www.kiwa.com/fi/koneturvallisuus). Voimassaolon jatkamiseen ei ajankohtaispäivän osallistumismaksun lisäksi liity muuta maksua.