Taso 1: Koneturvallisuuskortti

Huom! Uudistamme pätevyyskoulutuksia keväällä 2021. Tarjolla olevat koulutukset voit sisällyttää tasojen 1- 3 pätevöinteihin.

Pätevöitymisohjelman ensimmäisellä tasolla suoritetaan Koneturvallisuuskortti. Tämä edellyttää kahteen koulutuspäivään osallistumista ja niiden jälkeisten kirjallisten kokeiden läpäisyä. Koneturvallisuuskortin suorittavilla on valittavanaan kaksi eri suuntautumisvaihtoehtoa:

  • Valmistajan koneturvallisuuskortti: Koneiden suunnittelijoille ja valmistajille sekä heidän alihankkijoilleen kohdennetun Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittaminen edellyttää kaksiosaiseen ”Koneturvallisuuden perusteet valmistajille” -koulutukseen osallistumista (osat 1 ja 2) sekä koulutuspäivien sisältöä käsittelevien kirjallisten kokeiden läpäisyä (kuva 1).

Valmistajan koneturvallisuuskortti.jpg

Kuva 1. ”Koneturvallisuuden perusteet valmistajille” –koulutuksen ensimmäinen osa on kaikille osallistujille yhteinen. Koulutuksen toinen osuus on vapaasti valittavissa osallistujan oman taustan, työtehtävien ja mielenkiinnon mukaisesti kahdesta tarjolla olevasta eri vaihtoehdosta.

  • Työpaikan koneturvallisuuskortti: Työpaikkojen työ- ja koneturvallisuudesta vastaaville sekä muille koneiden käytönaikaisesta turvallisuudesta kiinnostuneille tarkoitetun Työpaikan koneturvallisuuskortin suorittaminen edellyttää kahteen yhden päivän mittaiseen koulutukseen osallistumista (kuva 2). Kortin suorittaminen edellyttää lisäksi koulutuspäivien sisältöä käsittelevien kirjallisten kokeiden läpäisyä.

Työpaikan koneturvallisuuskortti.jpg

Kuva 2. Työpaikan koneturvallisuuskortin suorittajat osallistuvat koulutuksiin ”Työturvallisuus koneiden käytössä” ja ”Käytössä olevien koneiden tekninen turvallisuus”.

Koulutuksiin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan esim. koulutusten internet-sivujen kautta (www.kiwa.com/fi/koneturvallisuus). Koulutusten jälkeen suoritettavat kirjalliset kokeet läpäisseille myönnetään Koneturvallisuuskortti, joka toimitetaan läpäisyvaatimukset täyttäneille postitse kokeiden tarkastamisen jälkeen.