Työsuojelupäällikön pätevöitymiskoulutus 2020

Työsuojelupäällikön koulutuksessa saat uusimmat tiedot työsuojelusta ja työturvallisuuden johtamisesta. Opit keskeisimmät työturvallisuuden lakisääteiset asiat ja osaat soveltaa niitä omassa työssäsi työsuojelun parissa. Kouluttaja Sini Ahlgren on työturvallisuuden ja työsuojelun huippuasiantuntija, jolta saat käytännön neuvoja työturvallisuustyöhösi. Verkostoidut myös toisten työsuojelun parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa.

Tämä koulutus on suunniteltu yhdessä Finnsafe ry:n kanssa, joka on kehittänyt jäsenilleen sopivaa pätevöitymiskoulutusta jo vuodesta 1972 alkaen.

Finnsafe ry:n pätevöitymiskoulutuksen sisältö:

 • verkkokoulutus
 • 5 etäkoulutuskokonaisuutta (+ ennakkotehtävät)
 • turvallisuuskulttuurikoulutus
 • projektityö ja sen esittely
 • tentti

Voit suorittaa koko pätevöitymiskoulutuksen tai vain sinulle sopivat kokonaisuudet.

Koulutus alkaa Työsuojelun perusteet -verkkokoulutuksella, jonka suoritat ennen etäopetuspäiviä. Verkkokoulutus sisältää välitehtäviä ja tentin, jolla varmistetaan teorian oppiminen. Verkkokurssin jälkeen voit suorittaa etäopiskelumoduuleita haluamassasi järjestyksessä.

Jokaiseen etäopiskelumoduuliin sisältyy aiheeseen soveltuva ennakkotehtävä, jossa sovelletaan aihetta omaan organisaatioon. Osallistujat valmistelevat ennakkotehtävän ennen etäopetuspäivää, jossa se käydään läpi. Etäopetuspäivässä jaetaan tietoa, erilaisia käytäntöjä ja verkostoidutaan muiden työsuojelupäälliköiden kanssa.

Pätevyyskoulutuksen suorittavat tekevät projektityön kurssikokonaisuuden aiheista ja työ kohdistetaan omaan yritykseen. Tentti suoritetaan koulutuksen lopuksi myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Työturvallisuuspäällikön koulutuksen tavoitteena on:

 • ymmärtää lakisääteiset asiat sekä turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin viitekehys
 • soveltaa teoriaa käytäntöön omassa organisaatiossa
 • yhdistää lähi- ja verkko-oppiminen sekä oma oppiminen/harjoittelu
 • jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä
 • saada tukea ja verkostoitua

Kenelle koulutus sopii?

 • työsuojelupäälliköt
 • työsuojeluasiantuntijat
 • HSEQ-päällikköt ja asiantuntijat
 • muut työsuojelun parissa työskentelevät tai siitä kiinnostuneet henkilöt

Verkkokoulutuksen suorittaminen

Koulutus alkaa Työsuojelun perusteet -verkkokoulutuksella, jonka suoritat ennen etäopetuspäiviä. Verkkokoulutus sisältää välitehtäviä ja tentin, jolla varmistamme teorian oppimisen. Osta koulutus Kiwa Koulutusmaailma-verkkokaupasta.

Etäopetuspäivien ajankohdat 

Verkkokurssin jälkeen voit suorittaa etäopiskelumoduuleita haluamassasi järjestyksessä. Tutustu etäopetuspäiviin alla olevista linkeistä ja varaa paikkasi.

Huom! Jos osallistut koko koulutusohjelmaan, ilmoittaudu vain ensimmäiseen koulutukseen ja lisää tieto ilmoittautumislomakkeen lisätiedot-kenttään.

3.11.2020 klo 9-12 Lakisääteiset vaatimukset

24.11.2020 klo 9-12 Riskienhallinta

19.1.2021 klo 9-12 Työsuojelun yhteistoiminta

9.2.2021 klo 9-12 Perehdytys, tiedotus ja viestintä

16.2.2021 klo 9-12 Turvallisuusjohtaminen

16.3.2021 klo 9-12 Lakisääteiset vaatimukset

23.3.2021 klo 9-12 Riskienhallinta

Toteutus keväällä 2021: Turvallisuuskulttuurikoulutus

Kouluttaja

Sini Ahlgren, HSEQ-tuotepäällikkö, Kiwa Inspecta

Hinta

Yksi etäopetuspäivä 300 € + alv 24%.
Jos osallistut koko kokonaisuuteen, hinta 2200 € + alv 24, sisältäen Finnsafe ry:n pätevöitymismaksun sekä koko koulutuskokonaisuuden. Huom! Hinta ei sisällä Työsuojelun peruskurssi -verkkokoulutusta.

Työturvallisuuspäällikön pätevyys ja hakumenettely

Finnsafe ry:n pätevöitymiskoulutuksen suorittaminen tukee riittävän työkokemuksen lisäksi eurooppalaisen European Occupational Safety and Health Manager -pätevyyssertifikaatin hakemista. Kurssin suorittaneet voivat hakea suoraan eurooppalaista pätevyyttä, sillä kurssisisältö on ennakkoon hyväksytetty sertifikaatteja myöntävässä IFE Institut für Ergonomiessa.                            

Finnsafe ry myöntää koulutuksen hyväksytystä suorituksesta pätevöitymistodistuksen, joka on osoitus alaan perehtyneisyydestä. Pätevöitymiskoulutuksella on EU-vertailtavuus. Pätevöitymisen (ASM = Authorized Safety Manager) myöntää Finnsafe ry:n tutkintotoimikunta.

Haku- ja lähtötasovaatimukset pätevöitymistodistukselle:

1 Taso C / vähäriskiset työpaikat (esimerkiksi toimistotyöpaikat)

Lähtötasovaatimukset:

 • kolme vuotta työkokemusta työterveys- ja turvallisuustehtävissä
 • teknikko, insinööri tai vastaava tutkinto
 • turvallisuustutkinto (25 op), työsuojelupäällikön perustietokurssi (3 op)

ja muita alan opintoja (22 op).

2 Taso B / keskiriskiset työpaikat (esimerkiksi palvelualat, elektroniikkateollisuus, sähkö- ja

telealat) / B2 toimialakohtainen pätevyys

Lähtötasovaatimukset:

 • insinööri AMK tai ylempi korkeakoulututkinto
 • viisi vuotta työkokemusta työterveys- ja turvallisuustehtävissä
 • ylempi turvallisuustutkinto (50 op), työsuojelupäällikkökurssi (6 op), johtamiseen

liittyvää koulutusta ja muita alan opintoja (44 op).

3 Taso A / korkeariskiset työpaikat

Lähtötasovaatimukset:

 • insinööri AMK tai ylempi korkeakoulututkinto
 • viisi vuotta työkokemusta
 • Master of Safety (90 op.) tai vastaava oppimäärä, johtamiseen liittyvää ja muita alan opintoja 30 op

Voit osallistua koulutukseen, vaikka et olisi vielä hakemassa pätevöitymistodistusta. Kurssin suorituksen perusteella pätevöitymistodistuksen voit hakea myöhemmin, kun vaatimukset täyttyvät.