23 februari 2012

Bindend verklaarde BRL's per 1 februari 2012

De volgende BRL’s zijn met ingang van 1 februari 2012 voor de verlening van het Kiwa keur bindend verklaard, klik hier voor het overzicht.
De format van de BRL’s is aangepast aan de laatste richtlijnen van de Raad van Accreditatie. 

Ter informatie over de aard van deze wijzigingen:

Voorwoord: toegevoegd 5 jaarlijkse vaststelling van de BRL;

  • Gewijzigd: Acceptatie van door de leverancier geleverde onderzoeksrapporten;
  • Terminologie uitgebreid met algemene begrippen;
  • Toegevoegd: Procedure voor het verkrijgen van een kwaliteitsverklaring.
  • Toegevoegd: Rapport toelatingsonderzoek, Beslissing over certificaatverlening, Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring, Aard en frequentie van externe controles;

Tevens is daar waar van toepassing de paragraaf ten aanzien van de beoordeling van materialen in contact met drinkwater aangepast aan de huidige regelgeving. (ATA-paragraaf).