23 februari 2012

BRL 1009 “Gipskartonplaat” per 15 februari 2012 bindend verklaard

Naar aanleiding van onder andere de herziening van NEN-EN 520 en het vervallen van het Cadmiumbesluit is BRL 1009 herzien en op 15 februari 2012 aanvaard door de HCB.

BRL 1009 bevat de algemene (prestatie)eisen en bepalingsmethoden, geldend voor gipskartonplaten. Op basis van BRL 1009 kan een productcertificaat worden verkregen en in combinatie met BRL 1003 een attest-met-productcertificaat voor niet-dragende binnenwanden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
Eric Hendriks
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Tel.: +31 (0)88 998 44 35
E-mail: eric.hendriks@kiwa.nl

Downloads

Bekijk hier de BRL