10 juli 2012

BRL 14015-02 bindend verklaard per 15 juli 2012

Deze beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, waarin de algemene spelregels van Kiwa bij certificatie zijn vastgelegd.
De certificatie is gebaseerd op een door het College van Deskundigen Veiligheidsbeoordeling voorzieningen in gebouwen bepaalde selectie van veiligheidspunten. De op basis van deze beoordelingsrichtlijn afgegeven veiligheidsverklaringen geven aan dat de beoordeelde voorzieningen op die veiligheidspunten aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen voldoen. Met een veiligheidsverklaring wordt niet de complete conformiteit aangegeven van een beoordeelde voorziening met de geldende regelgeving of de genoemde normen.

Deze beoordelingsrichtlijn is een herziening van de versie BRL-K14015/01. Certificaten afgegeven op basis van deze BRL verliezen hun geldigheid één  jaar na bindend verklaring van de BRL-K14015/02.
De herziening heeft betrekking op de actualisatie en verbetering van de veiligheidsbeoordelingen aan de gas- water en elektrische installatie en de uitbreiding met de veiligheidsbeoordeling van verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoersystemen en brandveiligheid in woningen en woongebouwen.
Aan de BRL is ook een bijlage Habitat toegevoegd waarin extra voorzieningen in woongebouwen voor beoordeling aan bod komen en allen beoordelingsaspecten in een door Kiwa beheerde database worden vastgelegd.

Certificaten afgegeven op de BRL-K14015/01 verliezen hun geldigheid op uiterlijk 15 juli 2013.

Kiwa Nederland B.V.
dhr. W.R.F. Derwort
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
e-mail: Jantje.Bakker@kiwa.nl
tel.: +31 (0)88 998 44 75

Download hier de BRL (pdf)