21 december 2012

BRL 2344 per 15 december 2012 bindend verklaard

BRL 2344 “Verlenging referentieperiode mestbassins en afdekkingen” is per 15 december 2012 bindend verklaard.

BRL 2344 betreft een uitbreiding/wijziging op de versie d.d. 15 november 2010 en is in 2012 opgesteld in commissieverband onder de verantwoordelijkheid van het College van Deskundigen “Agrotechniek”. De Ontwerp BRL 2344 is aangepast aan het Activiteitenbesluit Landbouw (o.a. integratie van de Richtlijnen Mestbassins 1992, RM 1992). Op basis van deze beoordelingsrichtlijn kunnen inspectiebedrijven in de agrarische sector zich kwalificeren middels het Kiwa-procescertificaat.

Ombouw kwaliteitsverklaringen

Een bestaande kwaliteitsverklaring afgegeven op basis van genoemde BRL verliest haar geldigheid 9 maanden na vaststelling van deze beoordelingsrichtlijn. De bestaande certificaten dienen dus vóór deze datum te worden omgebouwd.

Voor meer informatie

De heer ing. M.I.H. Habieb 
Postbus 70, 
2280 AB Rijswijk 
Tel.: +31 (0)88 998 45 29 
E-mail: mh@kiwa.nl

Downloads

Download hier de BRL