13 juni 2012

BRL 4321 is tot en met 16 juli 2012 ter kritiek gepubliceerd

BRL 4321 “Droge afwerkvloeren met geprefabriceerde vloerelementen” is tot en met 16 juli 2012 ter kritiek gepubliceerd.

BRL 4321 bevat eisen en bepalingsmethoden geldend voor droge afwerkvloeren die worden toegepast op dragende ruwbouwvloeren in binnentoepassingen. De vloerelementen kunnen zijn voorzien van materialen ter verbetering van de geluidsisolatie, de thermische isolatie en/of de brandveiligheid. De droge afwerkvloeren zijn bestemd om te worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw.

De hierbij ter kritiek gepubliceerde Ontwerp-BRL 4321 d.d. 12-06-2012 is een herziening op de vigerende versie van BRL 4321 d.d. 2003-12-12 inclusief wijzigingsblad  d.d. 1-8-2008.

De kritiekperiode loopt tot 16 juli 2012.

Meer informatie en kritiek

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Eric Hendriks
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Tel.: +31 (0)88 998 44 35
E-mail: eric.hendriks@kiwa.nl

Downloads

Download hier de BRL