30 augustus 2012

BRL 5217 deel A en B ter kritiek tot en met 8 oktober 2012

Het toepassingsgebied is een renovatietechniek voor afvoersystemen van afvalwater onder vrij verval. Het is van toepassing voor de volgende afvoersystemen:

  • Binnen gebouwen;
  • Voor zowel binnen gebouwen als ondergronds binnen de structuur van het gebouw.

BRL titels

KOMO® procescertificaat voor kunststof leidingsystemen bestemd voor de renovatie van leidingsystemen voor de afvoer van hemel-en afvalwater binnen de structuur van het bouwwerk, gebruik makend van ter plaatste uithardende buis met diameters tot en met 200 mm- Deel A: Installatie.

KOMO® productcertificaat voor kunststof leidingsystemen bestemd voor de renovatie van leidingsystemen voor de afvoer van hemel-en afvalwater binnen de structuur van het bouwwerk, gebruik makend van ter plaatste uithardende buis met diameters tot en met 200 mm-. Deel B: Producten

Kritiek

Voor meer informatie en uw eventuele kritiek:

Kiwa Nederland
Ric Fontijn 
E-mail: ric.fontijn@kiwa.nl

Downloads

Download BRL 5217 Deel A

Download BRL 5217 Deel B