2 augustus 2012

BRL 5223 is tot en met 15 september 2012 ter kritiek gepubliceerd

BRL 5223 “Doucheputten en –goten met een waterloze stankafsluiter” is tot en met 15 september 2012 ter kritiek gepubliceerd.

BRL 5223 bevat eisen en bepalingsmethoden geldend voor een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een productcertificaat voor doucheputten en –goten met een waterloze stankafsluiter voor kunststof binnenrioleringssystemen. De doucheputten en -goten zijn bedoeld voor de opvang c.q. doorvoer van huishoudelijk afvalwater naar een rioleringssysteem waarbij stankafsluiting is geborgd. Voor de stankafsluiting wordt geen waterslot gebruikt.

De kritiekperiode loopt tot en met 15 september 2012.

Meer informatie en kritiek

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met: 
Kiwa Nederland B.V. 
Jaap Havinga 
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk 
Tel.: +31 (0)88 998 45 33 
E-mail: jaap.havinga@kiwa.nl  

Downloads

Download hier de BRL (pdf)